Hablingbo kyrka

kyrkobyggnad på Gotland

Hablingbo kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Havdhems församling i Visby stift. Kyrkan som ligger på Sudret är en av Gotlands största kyrkor.

Hablingbo kyrka
Kyrka
Hablingbo kyrka
Hablingbo kyrka
Land Sverige Sverige
Län Gotlands län
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Visby stift
Församling Havdhems församling
Koordinater 57°11′14.2″N 18°15′45.85″Ö / 57.187278°N 18.2627361°Ö / 57.187278; 18.2627361
Invigd 1200-talet
Interiör
Interiör

KyrkobyggnadenRedigera

Kyrkan, som är uppförd av tuktad sandsten, består av ett tvåskeppigt långhus, smalare rakt avslutat kor i öster, kyrktorn i väster, samt en sakristia på korets nordsida. Ingångar finns på tornets västsida, långhusets nord- respektive sydsida samt på korets södra sida. Tornet från omkring 1200 är äldst och kvarstår efter en romansk kärnkyrka. Vid 1300-talets mitt byggdes det gotiska långhuset och koret. Sakristian uppfördes 1730. Koret är vitputsat, medan långhus och torn har frilagda murytor. Tornet kröns av en enkel pyramidformig huv, sannolikt lik den ursprungliga romanska, och har kolonnettförsedda ljudgluggar, en på varje sida. Långhuset och det lägre koret täcks av sadeltak. Långhuset har två spetsbågiga fönsteröppningar i söder, koret har ett spetsbågigt sydfönster och ett trekopplat fönster i öster. Vid långhusets uppförande återanvändes material från den romanska kyrkan bland annat reliefer från en rundbågsfris, vilka återfinns i sydmuren. Den norra portalen härstammar från den ursprungliga kyrkan och anses vara ett av landets märkligaste monument från romansk tid. Portalen har en reliefframställning av berättelsen om Kain och Abel och är utförd av den anonyme mästaren Majestatis under senare hälften av 1100-talet. Sydportalernas huggna omfattningar är troligen verk av "Egypticus"-verkstaden från 1300-talet; av särskilt intresse är långhusportalen med sina groteska ansiktsmasker. Långhuset täcks invändigt av sex kryssvalv, vilka uppbärs av två kraftiga kolonner med skulpterade kapitäl (stiliserade ansiktsmasker), också verk av "Egypticus"-verkstaden. Ringkammaren i väster har ett lågt romanskt kryssvalv. En vid, svagt spetsbågig muröppning leder till det kryssvälvda koret; här finns fragment av kalkmålningar troligen tillkomna vid 1400-talets mitt. Kyrkan har restaurerats 1891 samt 1956. Västläktaren uppfördes 1869 efter ritningar av A.W. Lundberg.

InventarierRedigera

  • Bänkinredningen är från 1891.

OrgelRedigera

Manual Pedal Koppel
Borduna 16’ Subbas 16’ Man/Ped
Principal 8’ Man 4'/Man
Flûte harmonique 8’
Rörflöjt 8’
Salicional 8'
Vox Celeste 8'
Octava 4’
Crescendosvällare

GalleriRedigera

Se ävenRedigera

Källor och informationRedigera

LitteraturRedigera

InternetRedigera