Närs kyrka

kyrkobyggnad på Gotland


Närs kyrka är en kyrkobyggnadGotland som tillhör När-Lau församling i Visby stift. Kyrkan har en relativt ocentral placering i socknen, men nära Närkån och ett antal huvudvägar.

Närs kyrka
Kyrka
Närs kyrka
Närs kyrka
Land Sverige Sverige
Län Gotlands län
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Visby stift
Församling När-Lau församling
Koordinater 57°15′26.35″N 18°37′30.9″Ö / 57.2573194°N 18.625250°Ö / 57.2573194; 18.625250
Invigd 1200-talet

KyrkobyggnadenRedigera

Den medeltida kyrkan består av ett tvåskeppigt långhus med tre travéer. I öster finns ett smalare rakt avslutat kor, i väster ett kyrktorn och på korets nordsida en sakristia. Byggnadsmaterialet är i huvudsak kalksten. Äldst är tornet, uppfört vid 1200-talets mitt till en tidigare romansk absidkyrka, vars grundmurar påträffats under nuvarande kyrkans golv (utgrävning 1933). Av intresse är tornets tydliga försvarsanordningar i form av skyttegluggar. Omkring 1300 uppfördes kor och långhus i gotisk stil. Sakristian är från 1878. Fasaderna är putsade, med hörnkedjor och fönsteromfattningar i fint huggen kalksten. Kyrkans spetsbågiga masverksfönster är alla ursprungliga, norra muren är helt blind. Koret täcks av ett brant sadeltak och även sakristian har sadeltak. Det högre långhuset har ett basilikaliknande tvådelat tak. Smala pulpettak i norr och söder bildar övergång mellan tornets bredare nedre del och klockvåningen, med sina rundbågiga kolonettförsedda ljudgluggar samt åttkantig tornspira. Kor och långhus har rikt skulpterade perspektivportaler i söder (långhusportalen till stor del nyhuggen), medan tornportalen (kyrkans äldsta portal) i väster är rundvälvd i två språng och har ursprunglig järnsmidesförsedd dörr. Det vitkalkade kyrkorummet präglas av de sex höga kryssvalven, vilka uppbärs av två kolonner med ornerade kapitäl. Spetsbågiga muröppningar sammanbinder långhus med kor och ringkammare. Det rymliga koret, som täcks av ett kryssvalv, lyses upp av ett stort tredelat östfönster samt ett mindre sydfönster. Ringkammarens låga kryssvalv är äldst av valven. 1982 - 1983 restaurerades kyrkan efter förslag av arkitekt Birger Andersson.

InventarierRedigera

OrgelRedigera

Manual I Manual II Pedal Koppel
Borduna 16’ Gedackt 8’ Subbas 16’ I/P
Principal 8’ Salicional 8’ Violoncell 8’ II/P
Flûte harmonique 8’ Voix celeste 8’ II/I
Gamba 8’ Flûte octaviante 4’ I 4'/I
Octava 4' II 4'/I
Cornett 3 chor

OmgivningRedigera

  • Två stigluckor finns bevarade på kyrkogården, i söder och öster.

BildgalleriRedigera

Källor och informationRedigera

LitteraturRedigera

InternetRedigera