Wikipedia:Hur man struntar i reglerna

Det finns inga fasta regler på Wikipedia. Det är den äldsta regeln på Wikipedia.

Konceptet med inga regler går att förstå på två sätt:

  1. Man måste inte läsa en uppsjö med regeldokument innan man börjar skriva artiklar.
  2. Om det finns ett bättre sätt att göra något på än det som stipuleras av reglerna, gör det på det bättre sättet.

Varför finns det regler då?Redigera

Wikipedia har flera hundra tusen användare, just nu finns det 771 081 användarkonton registrerade här på svenskspråkiga Wikipedia. Ett enkelt sätt att hålla koll på hur konsensus ser ut bland dessa användare är att skriva ned vad som för tillfället är den praxis som tillämpas bland användarna och sedan ha det som stöd när man redigerar.

Att framgångsrikt strunta i reglernaRedigera

Det kan både vara en styrka och en svaghet att inte ha några regler. Så länge alla beter sig som folk behövs naturligtvis inga regler. Men när folk försöker ställa till problem, blir det ofta en ryggmärgsreflex att försöka förbjuda sådant beteende, med hjälp av fasta regler. Det är dock inte säkert att fasta regler är det bästa sättet att motverka problem. Om reglerna blir för många, och för detaljerade, är det lätt att man antar att allt som inte är uttryckligen förbjudet är tillåtet. Så är dock inte fallet.

Så i stället för att skriva regler, för alla upptänkliga situationer, försöker vi på Wikipedia att uppmana våra användare att använda sitt sunda förnuft och göra sitt bästa när de redigerar. De användare som utgår från att andra menar väl och alltid söker samförstånd hamnar sällan i konflikt med varandra.

Om du är neutral när du skriver och försöker att inte stöta dig med andra, då har du förstått vad det innebär att strunta i reglerna.