Wikipediadiskussion:Döda länkar

Lägg till ämne
Aktiva diskussioner

Är riktlinjen glasklar och oomtvistlig?Redigera

Hej! Jag noterar att riktlinjen inte diskuterats på diskussionssidan förut, och att texten/riktlinjen närmast verkar kopierad från enwp. Jag har några frågor, utöver det faktum att enwp inte ska accepteras som "lag" innan konsensus på svwp nåtts… Bör riktlinjen vara lika hård vad gäller externa länkar som källnoter? Har vi bottar (som på enwp) som gör det här måhända tråkiga uppmärkningsjobbet åt oss? Finns det några lägen där (markeringar av) döda länkar kan vara störande och bör undvikas? Finns det botfunktioner som kan leta efter ersättare i Archive.org, Webcitation.org etc? Jag bara kastar ut frågorna i luften, så får vi se om fler än jag är intresserade av ämnet.:-)--Paracel63 (disk) 22 september 2012 kl. 18.00 (CEST)

@Paracel63: Jag har märkt att det saknas vägledning kring när det är lämpligt och olämpligt att använda arkivlänkar. Jag tänker att det inte alltid är lämpligt bara för att det är möjligt. För historiska uppgifter som är okontroversiella och bestående lär det gå bra. Men för aktuella uppgifter känns det spontant olämpligt, eftersom det innebär en risk att länken leder till (eller kommer leda till) en inaktuell eller direkt felaktig uppgift. Även för forskning, känslig eller kontroversiell information, där källkraven är särskilt höga kan man ställa sig tveksam till arkivlänkar.
Min känsla är att döda länkar märks upp och att det skapas arkivlänkar, men att det är ovanligt att följa upp och kritiskt granska arkivlänkar (åtminstone att vidta någon åtgärd). Arkivlänkarna verkar inge en falsk trygghet och blir ofta kvar år efter år, även när det går att vidta lämpligare åtgärder från början eller senare. /Kyllo (f.n. fadder)|diskutera?| 23 juli 2018 kl. 21.21 (CEST)
@Kyllo: Tack för de allmänna svaren (i en diskussion som jag totalt glömt av). Jag har nog inga följdfrågor just nu, men om jag har det ska jag definitivt pinga någon och/eller lista diskussionen på {{Aktuella diskussioner}}. Allt sommargott!--Paracel63 (diskussion) 23 juli 2018 kl. 22.04 (CEST)