Wiens lag, också kallad Wiens förskjutninglag, är sambandet mellan emissionsmaximum[förtydliga] och temperaturen av en svartkroppsstrålare. Det är vanligt att uttrycka Wiens lag på följande form:

Svartkroppsspektrum vid olika temperaturer på dubbellogaritmisk skala; den streckade linjen genom topparna anger Wiens lag.

där h är Plancks konstant, υmax emissionsmaximum, kB Boltzmanns konstant och T temperaturen. Lagen kan också skrivas

där konstanten b, Wiens förskjutningskonstant, är

Några handfasta exempel: solen med en yttemperatur på 5800 K strålar starkast i det gröna kring 500 nm. En människa med en temperatur på 300 K strålar termisk infraröd med våglängder kring 10 μm. Kosmisk bakgrundsstrålning med en temperatur på 2,7 K har våglängder kring 1 mm.

HärledningRedigera

Den tyske fysikern Wilhelm Wien formulerade lagen 1893 utifrån ett termodynamiskt bevis, men den kan också härledas ur Plancks strålninglag för svarta kroppar, som tillkom senare. Tanken är att derivera strålningslagen med avseende på våglängden λ, och för att få λmax sätts derivatan lika med noll. Under deriveringen hålls T konstant.

 
 
 

(c är ljushastigheten i vakuum.) Sätt

 

Då förkortas sambandet till:

 

Lösningen går inte att uttrycka i elementära funktioner, men kan lösas numeriskt till x = 4,9651142317442763... vilket medför att uttrycket kan förenklas till

 

När den enda varierande termen är T, kan man förenkla vidare med

 

och erhålla den sökta

 

Externa länkarRedigera