Boltzmanns konstant

naturkonstant som relaterar temperatur för en mängd partiklar till energi på partikelnivå

Boltzmanns konstant, efter Ludwig Boltzmann, är en naturkonstant som relaterar temperatur för en mängd partiklar (molekyler) till energi på partikelnivå. Konstanten betecknas med kB eller bara k och motsvarar den allmänna gaskonstanten R dividerad med Avogadros tal NA:

Konstanten har samma enhet som entropi. Dess värde definierades av CGPM i den senaste versionen av Internationella måttenhetssystemet (SI) som trädde i kraft den 20 maj 2019, och används sedan dess för att definiera magnituden på enheten kelvin.[1]

.[2][3]

Den termiska energin vid rumstemperatur är alltså ungefär

Se även redigera

Källor redigera