Vramsån är ett biflöde till Helge å med höga naturvärden.

Fiskarter i ån inkluderar mört, löja, braxen,vimma , sutare, id, färna, lax, havsöring, bäcköring, gädda, abborre, regnbågsöring, ål, lake, björkna, elritsa, grönling, sandkrypare ruda och sarv.