För tyget klot, se Klot (textil).

Ett klot är en tredimensionell solid kropp vars begränsningsyta är en sfär.

Klot

Klotets volym kan beräknas med formeln

där r är klotets radie.

En cylinder som omsluter ett klot har en volym som är 3/2 gånger klotets, vilket (tillsammans med formlerna för sfärens yta och klotets volym) redan Arkimedes kände till.

Härledning av volymformelnRedigera

En halvcirkel med radien r och centrum i origo motsvarar funktionen (se Pythagoras sats)

 

Motsvarande rotationskropp har volymen

 

Termerna separeras

 

och de primitiva funktionerna blir

 

Insättning av r och −r ger

 

Klot i analytisk geometriRedigera

Inom analytisk geometri beskrivs klotet i ett kartesiskt koordinatsystem med ekvationen

 

där (a, b, c) är klotets medelpunkt och r är dess radie.