Gullbergs härad var ett härad i Östergötland. Gullbergs härad omfattade ett område nordväst om Linköping vid västra och norra stranden av Roxen, som idag hör till Linköpings kommun. Arealen mätte 301 km² före 1928, 280 efter, varav land 264 och befolkningen uppgick 1920 till 6 441 invånare.[1] Tingsställe var från 1599 till 1699 Vreta kloster (se nedan). Därefter och fram till 1918 var Sjögestad i Vreta klosters socken tingsställe. Från 1918 var Linköping häradets tingställe.

Gullbergs härad
Härad
Vreta klosters kyrka
Land Sverige Sverige
Landskap Östergötland
Socknar Björkebergs socken
Flistads socken
Ljungs socken
Vreta klosters socken
Stjärnorps socken
Gullbergs härads läge i Östergötland.
Gullbergs härads läge i Östergötland.

NamnetRedigera

Häradets namn skrevs 1353 "Gulbær hærædh". Förleden "Gul" kan uttydas "gul växtlighet, bördig mark". Namnet Gullberg har redan tidigare knutits till Gullbergshögen sydöst om orten Berg i Vreta klosters socken.

GeografiRedigera

Området består i söder av flack, uppodlad lerslätt, i de högre liggande områdena norr om den väst-östliga förkastningsbranten genom Östergötland härskar skogen. Inom häradet finns bland annat samhällena Ljungsbro och Berg.

SocknarRedigera

Fem socknar ingår i Gullbergs härad:

Före 1895 ingick även delar av Västerlösa socken i Gullbergs härad.

Län, fögderier, tingslag, domsagor och tingsrätterRedigera

Socknarna ingick i Östergötlands län. Församlingarna tillhör(de) Linköpings stift.

Häradets socknar hörde till följande fögderier:

 • 1720-1899 Gullbergs, Bobergs och Valkebo fögderi
 • 1900-1917 Vifolka, Valkebo, Gullbergs fögderi
 • 1918-1945 Motala fögderi
 • 1946-1990 Linköpings fögderi dock Björkebergs socken mellan 1952 och 1967 till Mjölby fögderi.

Häradets socknar tillhörde följande tingslag, domsagor och tingsrätter:

Tidiga tingsplatserRedigera

Enligt ortnamnsforskaren Thorsten Andersson[2] föreligger följande tidiga tingsplatser i Gullbergs härad:

 • A. Kända genom medeltida diplom:
 • Gunnarstorp 1356
 • Gullberg 1379-1466
 • B. Kända enligt häradets domböcker:
 • Vreta (kloster) 1599-1699 (till och med sommartinget 1699)
 • Sjögestad, Vreta klosters socken 1699-

Äldsta tingsplatsen var Gullberg som gett namn åt häradet.[3] Gunnarstorp får betraktas som en mer tillfällig tingsplats.

HäradshövdingarRedigera

Ämbetstid Namn Levnadstid
1680-1689 Anders Westeman 1652–1705
1689-1705 Johan Aswer 1654–1705
1705-1716 Anders Fägerstierna
1716-1721 Lars Sandberg 1681–1721
1721-1742 Gustaf Adolf Lagerfelt 1693–1769
1742-1751 Anders Ahlgren 1702–1751
1752-1778 Samuel Uggla
1778-1792 Elof Wetterman
1792-1795 Per Adolf Blidberg 1747–1826
1795-1839 Per Aschan 1764–1839
1840-1849 Paul Gustaf Norin 1780–1849
1850-1851 Fredrik Carl Pereswetoff-Morath
1852-1859 Carl Johan Ek
1860-1889 Arnold Georg Rudling
1890-1923 Gustaf Hjalmar Bergh
1924-1936 Carl Wilhelm Åstrand
1936-1957 Helge Arvid Sjögren
1957-1970 Elis Herman Dahlin

KällorRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Sjögren, Otto (1931). Sverige geografisk beskrivning del 2 Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 9939 
 2. ^ Thorsten Andersson (1965) Svenska häradsnamn, Lund: Nomina Germanica. Arkiv för germansk namnforskning. Utgivet av Jöran Sahlgren, sidorna 229-230
 3. ^ Thorsten Andersson (1965) Svenska häradsnamn, Lund: Nomina Germanica. Arkiv för germansk namnforskning. Utgivet av Jöran Sahlgren, sidan 230

WebbkällorRedigera

Tryckta källorRedigera