Öppna huvudmenyn

Vagnhall

uppställningsplats för spårvagnar eller andra spårgående fordon
De sista M25:orna i Göteborg framför södra gaveln på Gårdahallen
Alkärrshallen, Djurgårdslinjens vagnhall, Stockholm

En vagnhall är en byggnad för uppställning av spårvagnar eller andra spårgående fordon.

I Göteborg finns Gårdahallen, som används av Spårvägssällskapet Ringlinien. Vagnhallen Gårda vid före detta Rantorget och Vagnhallen Majorna i stadsdelen Kungsladugård är tillsammans med Slottsskogsdepån i Säröbanans gamla vagnhall Göteborgs spårvägars vagnhallar idag. Vagnhallar har förekommit på fler ställen, Vagnhallen Stampgatan, Mölndal, Saltholmen, Klippan, Järntorget och gamla hästspårvagnshallen också den i Gårda.

I Norrköping finns en vagnhall: Stohagsgatan.

Inom Stockholms tunnelbana kallas den även depå. I vagnhallarna utförs löpande underhåll och lättare reparationer på vagnar. Vagnhallar finns för tunnelbana 1 (grön linje) i Hammarby, Högdalen och Vällingby. Vagnhallen för tunnelbana 2 (röd linje) ligger i Nyboda och för tunnelbana 3 (blå linje) i Rissne. I Hammarby ligger även tunnelbanans centralverkstad.

I Stockholmsområdet finns dessutom Tvärbanans och Nockebybanans gemensamma vagnhall i Alvik, Lidingöbanans vagnhall i AGALidingö och Djurgårdslinjens vagnhall, Alkärrshallen, på Djurgården.

Externa länkarRedigera