Västra Bergsjön

primärområde i Göteborg

Västra Bergsjön är ett primärområde i stadsområde Nordost i Göteborgs kommun, beläget i stadsdelen Bergsjön i Göteborg. Stadsdelen är uppdelad i två primärområden: Västra och Östra Bergsjön.

Teleskopgatan i Västra Bergsjön

Nyckeltal redigera

 
Primärområdets utsträckning.
 
Västra Bergsjön

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 305 Västra Bergsjön år 2021[1]
Västra Bergsjön Hela Göteborg
Folkmängd 7 929 587 549
Befolkningsförändring 2020–2021 -25 +4 493
Andel födda i utlandet 56,9 % 28,3 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 76,4 % 38,1 %
Medelinkomst 215 900 kr 332 400 kr
Arbetslöshet 14,3 % 6,6 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 25,5 19,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 18,7 % 37,9 %
Andel bostäder byggda 1961–1970 72,9 %
Andel bostäder i allmännyttan 34,4 % 25,9 %
Antal färdigställda bostäder 2021 0
Andel bostäder i småhus 6,2 % 18,3 %

Stadsområdes- och stadsdelsnämndstillhörighet redigera

Primärområdet tillhörde fram till årsskiftet 2020/2021 stadsdelsnämndsområdet Östra Göteborg och ingår sedan den 1 januari 2021 i stadsområde Nordost.[2]

Se även redigera

Referenser redigera