Östra Bergsjön

primärområde i Göteborg

Östra Bergsjön är ett primärområde i stadsområde Nordost i Göteborgs kommun, beläget i stadsdelen Bergsjön i Göteborg. Stadsdelen är uppdelad i två primärområden: Östra och Västra Bergsjön.

Atmosfärgatan i Östra Bergsjön

Nyckeltal redigera

 
Primärområdets utsträckning.
 
Östra Bergsjön

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 306 Östra Bergsjön år 2021[1]
Östra Bergsjön Hela Göteborg
Folkmängd 10 160 587 549
Befolkningsförändring 2020–2021 +89 +4 493
Andel födda i utlandet 63,3 % 28,3 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 88,6 % 38,1 %
Medelinkomst 193 000 kr 332 400 kr
Arbetslöshet 17,6 % 6,6 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 24,7 19,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 16,1 % 37,9 %
Andel bostäder byggda 1961–1970 84,7 %
Andel bostäder i allmännyttan 44,3 % 25,9 %
Antal färdigställda bostäder 2021 39
Andel bostäder i småhus 5,4 % 18,3 %

Stadsområdes- och stadsdelsnämndstillhörighet redigera

Primärområdet tillhörde fram till årsskiftet 2020/2021 stadsdelsnämndsområdet Östra Göteborg och ingår sedan den 1 januari 2021 i stadsområde Nordost.[2]

Se även redigera

Referenser redigera