Värmeåtervinning sker vanligtvis med hjälp av någon form av värmeväxlare. Värmeväxlaren gör det till exempel möjligt att återvinna en del av den värme som finns i uppvärmd inomhusluft innan den släpps ut i det fria för att sedan ersättas med ny och frisk luft utifrån. En fungerande värmeåtervinning kan reducera kostnaden för uppvärmning samt minska påverkan på miljön genom minskad förbrukning av energi.

KraftverkRedigera

I kondenskraftverk används värmeåtervinning i så kallade förvärmare, för att höja verkets totala verkningsgrad.