Termisk energi (eller värmeenergi), är den energi som är lagrad i de oordnade rörelserna hos atomer eller molekyler hos ett objekt. Det är en extensiv storhet och är en del av objektets inre energi. SI-enheten för termisk energi är joule (J).

Termiska rörelser hos en proteinmolekyl.

Den termiska energin hos ett objekt definieras och ser ut så här:

där

c är den specifika värmekapaciteten
m är objektets massa
T1 är objektets absoluta temperatur

Tillförsel av värme ökar molekylernas hastigheter och en avkylning minskar hastigheterna. Termisk energi är således en form av kinetisk energi men som karaktäriseras av oordnade, utifrån obestämbara rörelser.

Se även redigera