Energiteknik är ett tvärvetenskapligt område inom tekniken som behandlar lagring, omvandling, transport och användning av energi. Detta görs ofta med hänsyn till frågor som effektivitet, säkerhet, lönsamhet och miljövänlighet.

Resursbrist, befolkningsökning och industrialisering har lett till ett ökat behov av att kunna nyttja energi (framförallt elektrisk energi), vilket frestar på världens ekonomi och miljö. På grund av detta har energitekniken fått en ökad betydelse inom i stort sett alla delar av samhället.

Tvärvetenskapliga områdenRedigera

Som en tvärvetenskap behandlas energitekniken inom en rad olika områden, några av de större nämns nedan.

ElkraftteknikRedigera

Huvudartikel: Elkraftteknik
 
Högspänningsledningar för långväga transport av elektricitet.

Elkraftteknik behandlar områden som produktion, distribution och användning av elektrisk energi. Detta innebär bland annat generatorer, elmotorer och transformatorer. Elkraftsteknikens infrastruktur involverar ställverk, kraftledningar och elkablar. Elvärme är också ett område som behandlas.

TermodynamikRedigera

Huvudartikel: Termodynamik

Termodynamik är ett område inom den teoretiska fysiken som behandlar de grundläggande fysiska lagarna inom området energi. Termodynamiken utgör grunden för i princip all energiteknik.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera