Energiteknik är ett tvärvetenskapligt område inom tekniken som behandlar lagring, omvandling, transport och användning av energi. Detta görs ofta med hänsyn till frågor som effektivitet, säkerhet, lönsamhet och miljövänlighet.

Resursbrist, befolkningsökning och industrialisering har lett till ett ökat behov av att kunna nyttja energi (framförallt elektrisk energi), vilket frestar på världens ekonomi och miljö. På grund av detta har energitekniken fått en ökad betydelse inom i stort sett alla delar av samhället.

Tvärvetenskapliga områden Redigera

Som en tvärvetenskap behandlas energitekniken inom en rad olika områden, några av de större nämns nedan.

Elkraftteknik Redigera

Huvudartikel: Elkraftteknik
 
Högspänningsledningar för långväga transport av elektricitet.

Elkraftteknik behandlar områden som produktion, distribution och användning av elektrisk energi. Detta innebär bland annat generatorer, elmotorer och transformatorer. Elkraftsteknikens infrastruktur involverar ställverk, kraftledningar och elkablar. Elvärme är också ett område som behandlas.

Energilagring Redigera

Energilagring är särskilt angeläget då man har ett överskott av elektrisk energi som man vill använda senare. Olika metoder är:


Responstid Verkningsgrad Karakteristik
Svänghjul 0,001 s 90 % Begränsad energimängd

Kraftelektronik[1]

Batterier 0,1 s 85-95 % Begränsad energimängd

Kraftelektronik[1]

Vätgas (bränslescell) 10-600 s 25-35 % Större energimängd

Kraftelektronik[1]

Pumpkraftverk 10 s 70-85 % Större energimängd

Synkrongenerator[1]

Vätgas (gasturbin) 1000 s 30-40 % Större energimängd

Synkrongenerator[1]

Tryckluft 1 s [2][3]

Termodynamik Redigera

Huvudartikel: Termodynamik

Termodynamik är ett område inom den teoretiska fysiken som behandlar de grundläggande fysiska lagarna inom området energi. Termodynamiken utgör grunden för i princip all energiteknik.

Se även Redigera

Referenser Redigera

Externa länkar Redigera