Världsrevolutionen är ett begrepp i marxistisk teori, där klasskampen skulle leda fram till en socialistisk revolution över hela världen.

Världsrevolutionen

Vladimir Lenin var anhängare till världsrevolutionen, medan Stalin förespråkade revolution i ett land.

Se ävenRedigera