Proletär internationalism är vad kommunister kallar sin internationella solidaritet, stöd till arbetarkamp i kapitalistiska länder, nationella befrielserörelser i tredje världen samt länder som hävdar sin nationella suveränitet gentemot imperialism.

Ivan Golikovs allegoriska målning av Tredje internationalen (1927).

Kommunisterna framhäver att arbetare världen över har mer gemensamt med sina utländska klassbröder än med sitt eget lands borgarklass.

Den proletära internationalismen har alltid varit framträdande i den kommunistiska rörelsen. Redan i Det kommunistiska partiets manifest avslutar Marx och Engels med de berömda orden "Proletärer i alla länder, förena er!".

KälllorRedigera