Finlands ministerier
Statsrådets kansli

Utrikesministeriet
Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Försvarsministeriet
Finansministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Kommunikationsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Miljöministeriet

Justitiekanslersämbetet

Social- och hälsovårdsministeriet (finska Sosiaali- ja terveysministeriö, STM) är ett ministerium i Finland med uppgift att främja god hälsa hos befolkningen och att säkerställa en sund livsmiljö, tillräcklig inkomst och social- och hälsovård och social trygghet i olika livssituationer.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för:

  • Hälso- och socialpolitik
  • Socialförsäkringskassan
  • Hälsofrämjande
  • Miljöhälsa
  • Social- och hälsovårdstjänster
  • Social trygghet (pension, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring)
  • Utveckling av privata försäkringar
  • Jämställdhetsarbetet
  • Forsknings- och utvecklingsverksamhet
  • Internationellt samarbete

Social- och hälsovårdsminister i Regeringen Orpo sedan 20 juni 2023 är Kaisa Juuso.

Underlydande myndigheter i urval redigera

Externa länkar redigera