Miljöministeriet

ett av Finlands ministerier
Finlands ministerier
Statsrådets kansli

Utrikesministeriet
Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Försvarsministeriet
Finansministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Kommunikationsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Miljöministeriet

Justitiekanslersämbetet

Miljöministeriet i Finland inledde sin verksamhet 1983.

Miljöministeriet består av en markanvändningsavdelning, en bostads- och byggnadsavdelning och en miljövårdsavdelning samt enheter för förvaltning, internationella ärenden och information. Ministeriet handlägger ärenden som angår miljövård och bekämpning av miljöskador, områdesanvändning, naturvård, byggande och boende. Då Bostadsstyrelsen indrogs 1993, överfördes en del av dess åligganden på miljöministeriet.

Källor redigera