Undervisnings- och kulturministeriet

undervisnings- och kulturministeriet i Finland
Finlands ministerier
Statsrådets kansli

Utrikesministeriet
Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Försvarsministeriet
Finansministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Kommunikationsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Miljöministeriet

Justitiekanslersämbetet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) (Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) på finska) är ett ministerium i Finland. Ministeriets verksamhetsområde omfattar utbildning, kultur, sport, ungdoms- och kyrkans angelägenheter. Nuvarande (2023) utbildningsminister i regeringen Orpo är Anna-Maja Henriksson och minister för vetenskap och kultur är Sari Multala.[1]

Ministeriet i dagens Finland Redigera

Idag omfattar utbildnings- och kulturministeriet utbildningsinstitutioner som grundskolor, gymnasier, yrkesskolor, universitet, yrkeshögskolor samt frågor som rör vetenskaplig forskning, konst, upphovsrätt, sport, kyrkor och andra religiösa samfund, ungdomsarbete, bibliotek, museer och arkiv. Utbildnings- och kulturministeriet omfattar Utbildningsstyrelsen, Studentexamensnämnden (YTL), Finlands Akademi, Centrum för inhemska språk (Kotus), Museiverket, Riksarkivet, Sveaborgs administration, Nationella audiovisuella institutet och Nationella centret för utbildningsutvärdering (Karvi).[2][3]

Ansvarsområde Redigera

Till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde hör enligt statsrådets reglemente:[1]

  • forskning, utbildning och småbarnspedagogik
  • konst, kultur, idrott och ungdomsarbete
  • arkiv-, musei- och del allmänna biblioteksväsendet
  • evangelisk-lutherska kyrkan, det ortodoxa kyrkosamfundet samt övriga religiösa samfund
  • studiestödet
  • upphovsrätt

Historia Redigera

Ministeriet för utbildning och kultur är ett av Finlands äldsta ministerier. Dess verksamhet började 1809 när Finland fick sin egen centralregering och autonomi. Ministeriets namn har förändrats flera gånger genom åren.[4]

Referenser Redigera

Externa länkar Redigera