Undervisnings- och kulturministeriet

undervisnings- och kulturministeriet i Finland
Finlands ministerier
Statsrådets kansli

Utrikesministeriet
Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Försvarsministeriet
Finansministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Kommunikationsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Miljöministeriet

Justitiekanslersämbetet

Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) (Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) på finska) verksamhetsområde omfattar utbildning, kultur, sport, ungdoms- och kyrkans angelägenheter. Nuvarande utbildningsminister i Marins regering är Li Andersson och minister för vetenskap och kultur är Annika Saarikko. [1]

Ministeriet i dagens FinlandRedigera

Idag omfattar utbildnings- och kulturministeriet utbildningsinstitutioner som grundskolor, gymnasier, yrkesskolor, universitet, yrkeshögskolor samt frågor som rör vetenskaplig forskning, konst, upphovsrätt, sport, kyrkor och andra religiösa samfund, ungdomsarbete, bibliotek, museer och arkiv. Utbildnings- och kulturministeriet omfattar Utbildningsstyrelsen, Studentexamensnämnden (YTL), Finlands Akademi, Centrum för inhemska språk (Kotus), Museiverket, Riksarkivet, Sveaborgs administration, Nationella audiovisuella institutet och Nationella centret för utbildningsutvärdering (Karvi).[2][3]

AnsvarsområdeRedigera

Till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde hör enligt statsrådets reglemente[4]

  • forskning, utbildning och småbarnspedagogik
  • konst, kultur, idrott och ungdomsarbete
  • arkiv-, musei- och del allmänna biblioteksväsendet
  • evangelisk-lutherska kyrkan, det ortodoxa kyrkosamfundet samt övriga religiösa samfund
  • studiestödet
  • upphovsrätt

HistoriaRedigera

Ministeriet för utbildning och kultur är ett av Finlands äldsta ministerier. Dess verksamhet började 1809 när Finland fick sin egen centralregering och autonomi. Ministeriets namn har förändrats flera gånger genom åren.[5]

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera