Upplands runinskrifter 103

runristning i Uppland

Upplands runinskrifter 103 är en runsten, som 1870 hittades i Ytterby i Sollentuna socken i en åker. Den flyttades 1885 till Sollentunaholm.

U103
Runristning (runsten)
Fyndplats
Land Sverige
Landskap Uppland
Län Stockholm
Kommun Sollentuna
Socken Sollentuna
Plats Ytterby, Sollentuna socken
Nuvarande plats I parken vid Sollentunaholm.
Kulturmärkning
Fast fornlämning
 - FMIS beteckn Sollentuna 93:1[1]
Tillkomsttid 1000-talet
Signum U 103
Runristare Gunnar (A)
Stil Pr1[2]

Historia

redigera

Stenen hittades omkring 1870 vid Ytterby i en åker. Den sprängdes i fem delar och 1885 flyttades stenen 2 km västerut till Sollentunaholm där den restes i parken 1922 efter det att den blivit lagad.[3]

Runstenen av mörk gråsten. Den är 265 cm hög och 120 cm bred. På den vänstra sidan av stenen är ett stort stycke avslaget och där är även inskriften skadad. Ytan är också skadad genom frätning och annan yttre påverkan på flera ställen. Ristningen har fina linjer som är relativt grunt huggna.[4]

Inskriften

redigera

Translitterering av runraden:

· suin · uk · kiti[lm](u)[t]r · u[k] · (i)rin[m]utr · þi[ʀ] · (l)[i]tu · r[i]sa · (s)tin · þina · e(f)tiʀ · ti(þ)(k)uma · faþur sin[5]

Normalisering till runsvenska:

Svæinn ok Kætilmundr ok Ærinmundr þæiʀ letu ræisa stæin þenna æftiʀ Tiðkuma, faður sinn.[5]

Översättning till nusvenska:

Sven och Kättilmund och Ärinmund lät resa denna sten efter Tidkume, sin fader[4]

Se även

redigera
 

Källor

redigera