Uno Lindelöf

finländsk filolog, professor och politiker

Uno Lorenz Lindelöf, född 30 mars 1868 i Helsingfors, död där 7 februari 1944, var en finländsk filolog; son till Lorenz Lindelöf och bror till Ernst Lindelöf.

Uno Lindelöf år 1917.

Lindelöf blev student 1885 och filosofie doktor 1890. Han studerade 1890–1891 romansk filologi för Gaston Paris och under olika tider engelsk filologi i Oxford, London och Cambridge. År 1892 utnämndes han till docent i germansk filologi vid Helsingfors universitet och 1907 till e.o. professor i engelsk filologi. Han publicerade en mängd arbeten särskilt på den fornengelska dialektforskningens område.

Lindelöf ägnade särskild uppmärksamhet åt skolfrågor, bland annat som ledamot av 1906 års stora skolkommitté. Han var ledamot för adeln vid ståndslantdagarna 1897, 1899, 1900 och 1904 samt, vald av Svenska folkpartiet, av lantdagarna 1909-13, varefter han avböjde återval. Vid alla var han ordförande i kulturutskottet.

Bibliografi i urvalRedigera

  • Die Sprache des Rituals von Durham (1892)
  • Beiträge zur Kenntnis des Altnorthumbrischen (i "Mémoires de la société néophilologique à Helsingfors" 1893)
  • Glossar zur altnorthumbrischen Evangelienübersetzung in der Rushworth-Handschrift (i Finska Vetenskaps-Societetens "Acta", 1897)
  • Die sudnorthumbrische Mundart des 10. Jahrhunderts (i "Bonner-Beiträge zur Anglistik", 1901)
  • Studien zu altenglischen Psalterglossen (ibid., 1904)
  • Eine altenglische Interline-Arversion des Psalters in der Handschrift 427 des erzbischöflichen Lambeth Palace Library (två delar, 1909-14)

KällorRedigera