United States Code (formellt Code of Laws of the United States of America, översatt Amerikas förenta staters kodifierade lagsamling) förkortat USC eller U.S.C., är USA:s ämnessorterade lagsamling för de permanenta lagar, dvs. inte de med begränsad giltighet, som antagits av den federala kongressen.

Några volymer av Title 11 (konkurslagstiftning) av den annoterade utgåvan United States Code Annotated

United States Code sammanställs av representanthusets Office of Law Revision Counsel och är uppdelad i 51 titlar. Omfattningen av varje titel varierar beroende på ämnet i frågra från en enda volym upp till ett tjugotal volymer. Den senaste titeln, titel 51, promulgerades då president Barack Obama undertecknade Public Law 111-134 den 18 december 2010.

TitlarRedigera

Titlar som har positivrättslig verkan markeras med blå bakgrund.

Title 1 General Provisions Allmänna bestämmelser
Title 2 The Congress Kongressen
Title 3 The President Presidenten
Title 4 Flag and Seal, Seat of Government, and the States Flagga och sigill, statsmaktens säte och delstaterna
Title 5 Government Organization and Employees Förvaltningsorganisation och offentliganställda
Title 6
(original)
Surety Bonds (repealed) Borgensförbindelser (upphävd)
Title 6 Domestic Security Inrikes säkerhet
Title 7 Agriculture Jordbruk
Title 8 Aliens and Nationality Utlänningar och nationalitet
Title 9 Arbitration Skiljeförfarande
Title 10 Armed Forces Väpnade styrkorna
Title 11 Bankruptcy Konkurs
Title 12 Banks and Banking Banker och bankverksamhet
Title 13 Census Folkräkning
Title 14 Coast Guard Kustbevakning
Title 15 Commerce and Trade Handel och näringsliv
Title 16 Conservation Miljö- och naturvård
Title 17 Copyrights Upphovsrätt
Title 18 Crimes and Criminal Procedure Strafflag och straffrättsliga procedurer
Title 19 Customs Duties Tull
Title 20 Education Utbildning
Title 21 Food and Drugs Livs- och läkemedel
Title 22 Foreign Relations and Intercourse Utrikes förbindelser och samröre
Title 23 Highways Vägar
Title 24 Hospitals and Asylums Sjukhus och mentalsjukhus
Title 25 Indians Indiannationer
Title 26 Internal Revenue Code Skatteuppbördskoden
Title 27 Alcoholic Beverage Alkoholhaltiga drycker
Title 28 Judiciary and Judicial Procedure Rättsväsendet och rättegångsprocedur
Title 29 Labor Arbetsmarknad
Title 30 Mineral Lands and Mining Mineraler och gruvbrytning
Title 31 Money and Finance Penning och finans
Title 32 National Guard Nationalgardet
(i delstatlig tjänst)
Title 33 Navigation and Navigable Waters Sjötrafik och farbara vattenleder
Title 34 Navy (repealed) Flottan (upphävd)
Title 35 Patents Patent
Title 36 Patriotism Patriotism
Title 37 Pay and Allowances of the Uniformed Services Lön och ersättning vid tjänstgöring i uniformskårerna
Title 38 Veterans' Benefits Förmåner för veteraner
Title 39 Postal Service Postverksamhet
Title 40 Public Buildings, Properties, and Works Offentliga byggnader, egendom och offentliga anläggningsarbeten
Title 41 Public Contracts Offentlig upphandling
Title 42 The Public Health and Welfare Allmän hälsa och välfärd
Title 43 Public Lands Federal markegendom
Title 44 Public Printing and Documents Offentlig tryckeriverksamhet och publicering
Title 45 Railroads Järnvägar
Title 46 Shipping Rederiverksamhet
Title 47 Telegraphs, Telephones, and Radiotelegraphs Telegrafer, telefoner och radiotelegrafer
Title 48 Territories and Insular Possessions Territorier och andra tillhörigheter
Title 49 Transportation Transporter
Title 50 War and National Defense Krig och nationellt försvar
Title 51 National and Commercial Space Programs Statliga och kommersiella rymdprogram

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, United States Code, 30 september 2010.

Externa länkarRedigera