The Dwight D. Eisenhower National System of Interstate and Defense Highways, vanligtvis kallat Interstate Highway System är ett nationellt nät av större vägar som passerar över delstatsgränser i USA.[1] Systemet omfattar de flesta vägarna i USA av standarden freeway, men inte alla. Det finns också en del korta sträckor i Interstate-nätet som inte har denna standard.

Vägmärke för Interstatesystemet
Karta över Interstate Highway System.

Interstate Highway System infördes 1956 då USA:s president Dwight Eisenhower undertecknade lagförslaget som fick namnet Federal Aid Highway Act och som innebar byggande av ett landstäckande vägnät av hög standard på 6 600 mil som finansierades av en höjning av bensinskatten från två till tre cent per gallon.[2]

Systemet är numrerat så att vägar med udda nummer går nord-syd medan vägar med jämna nummer går öst-väst. Interstate highways är typiskt kända som Interstate XX eller I-XX, där "XX" är en eller två siffror; ibland används benämningen Interstate Highway XX (IH XX) eller Interstate Route XX (IR XX).

Dubbla funktioner Redigera

Vägnätet är konstruerat att fylla dubbla funktioner. I händelse av krig eller naturkatastrofer är vissa delar av vägnätet reversibelt för att på så sätt underlätta en snabb evakuering i endera riktningen. Det finns även en folktro om att vägnätet med avsikt har konstruerats så att det kan användas som flygfält för försvaret i händelse av krig, vilket är officiellt förnekat. Sådana lösningar är däremot vanliga i till exempel Sverige och Tyskland.

Möjligheten att evakuera större städer inför hotade naturkatastrofer har använts ett flertal gånger, till exempel:

Fiktion Redigera

Möjligheten att reversera körriktningen återges i ett flertal fiktiva berättelser, bland annat filmerna Deep Impact och Independence Day.

Galleri Redigera

Referenser Redigera

Noter Redigera

Externa länkar Redigera