USA:s federala regering utgörs av USA:s president i egenskap av att han är chef och förkroppsligar den federala verkställande statsmakten (i egenskap av statschef och regeringschef). Riksstyrelsen åligger således enbart vederbörande.

Beteckningen United States Government avser inte enbart den verkställande statsmakten utan är en samlingsbeteckning för hela den federala statsmakten, inklusive den lagstiftande och den dömande makten, för att särskilja den från statsmakten på delstatsnivå. Engelskans government avser i USA alltså främst staten och inte regeringen, vilket det många gånger felaktigt översätts till på svenska.

Det är en avgörande skillnad jämfört med hur det fungerar reellt i exempelvis Sverige där riksstyrelsen sedan 1975 utövas kollektivt av statsministern och statsråden (regeringen), men liknar hur det (åtminstone formellt) gick till i Sverige intill utgången av 1974, då alla regeringsbeslut fattades i kungens namn.

KabinettetRedigera

Den församling som i Sverige benämns som regering motsvaras i USA av kabinettet (Cabinet), som enbart är en rådgivande församling bestående av presidenten, vicepresidenten samt cheferna för regeringsdepartementen, det vill säga de personer som finns med i successionsordningen till presidentämbetet. Även vissa höga tjänstemän som uppbär ämbeten som inte finns med i successionsordningen, till exempel chefen för presidentkansliet och säkerhetsrådgivaren, brukar adjungeras.

Ministrarna som är departementschefer är presidentens främsta rådgivare rörande deras departements respektive sakområde, och har till uppgift att effektuera hans politik. I USA är ministerstyre normen. Ministrarna (som på engelska kallas för Secretary, med undantag av justitieministern som benämns Attorney General) utses av presidenten efter att senaten gett råd och samtycke därtill.

Lista över kabinettRedigera

Nationella säkerhetsrådetRedigera

Frågor rörande utrikes- och försvarsfrågor behandlas och föredras i regel inför nationella säkerhetsrådet (National Security Council), som innefattar en snävare krets.

Medlemmar i säkerhetsrådet är (förutom presidenten) vicepresidenten, utrikesministern (Secretary of State) och försvarsministern (Secretary of Defense). Försvarschefen (Chairman of the Joint Chiefs of Staff) och underrättelsechefen (Director of National Intelligence) är ständigt adjungerade rådgivare.

Säkerhetsrådgivaren (formellt: Assistant to the President for National Security Affairs, informellt: National Security Advisor) leder den stab i Vita huset som samordnar rådets verksamhet.