Föredragning innebär en - övervägande muntlig - presentation av ett ärende, och utmynnar oftast i ett eller flera förslag till beslut, som upptakt till diskussion och avgörande av någon beslutande instans (en enda person eller en större eller mindre grupp personer). Ibland är det lämpligt att föredragningen föregås och åtföljs av skriftligt material.

Föredragning genomförs i regel av en enda person, men kan också göras av flera i samverkan om detta är lämpligare. Eftersom den föredragande naturligt nog vanligtvis är den som bäst känner till ärendet får han normalt ett dominerande inflytande på beslutet.