USA:s senat

överhuset i USA:s kongress

USA:s senat eller Förenta staternas senat (engelska: United States Senate) är den ena av två kamrar i USA:s kongress, som är USA:s federala parlament. Den andra kammaren är Representanthuset. Av dessa två kamrar brukar senaten räknas som överhuset. Senatens exklusiva befogenheter inkluderar bland annat att godkänna avtal och fördrag regeringen ingått med andra länder, godkänna tillsättandet av höga ämbeten samt att döma i riksrättmål.

USA:s senat
United States Senate
116:e kongressen
Senatens emblem
Typ
UtformningÖverhus
Ledning
OrdförandeMike Pence, USA:s vicepresident (Rep)
sedan 20 januari 2017
Tf. presidentChuck Grassley (Rep)
sedan 3 januari 2019
MajoritetsledareMitch McConnell (Rep)
sedan 3 januari 2015
MinoritetsledareChuck Schumer (Dem)
sedan 3 januari 2017
Struktur
Antal platser100
116th United States Senate.svg
Politiska grupperMajoritet (53)

Minoritet (47)

Val
Valsystemmajoritetsval i enmansvalkretsar
Senaste valet6 november 2018
Nästa val3 november 2020
Mötesplats
111th US Senate class photo.jpg
Senatkammaren
Kapitolium
Washington, Columbiadistriktet
Webbplats
www.senate.gov

Genom en kompromiss i arbetet med USA:s konstitution blev senaten ett organ i första hand för delstaterna, vilket medför att folkrika delstater inte har fler senatorer än de mindre folkrika. Eftersom varje delstat har två senatorer och USA sedan 1959 har 50 delstater finns det 100 platser i den federala senaten. USA:s vicepresident är senatens ordförande och har utslagsrösten om en omröstning i senaten skulle utfalla med lika röstetal; om vederbörande ej är närvarande vid en sådan omröstning faller förslaget.

Val och valbarhetRedigera

Sedan 1913 väljs senatens ledamöter, som kallas senatorer, direkt av medborgarna i varje delstat, med två senatorer per delstat, oavsett folkmängd. Innan det sjuttonde författningstillägget ratificerades 1913 valdes senatorerna av delstaternas lagstiftande församlingar.[1] Vartannat år tillsätts en tredjedel av senatens platser genom allmänna val. Mandatperioden är sex år. Samtidigt som val genomförs till senaten sker val till samtliga platser i representanthuset, där mandatperioden är två år. Vartannat val till kongressen genomförs samtidigt som presidentvalet. De val till kongressen som sker mellan presidentvalen kallas mellanårsval. Om en senator avgår under pågående mandatperiod utses dennas ersättare av delstatens guvernör eller delstatsparlament, till dess en ordinarie efterträdare har utsetts (antingen genom fyllnadsval eller i allmänna val).

Första artikelns tredje sektion i USA:s konstitution anger de förutsättningar en senator måste uppfylla för att kunna väljas till senator: en senator måste

  1. ha fyllt 30 år,
  2. varit medborgare i USA under 9 år och
  3. vid tidpunkten för valet vara bosatt i den delstat vederbörande ska representera.[2]

Valsättet med majoritetsval i enmansvalkretsar gör att USA politiskt har ett utpräglat tvåpartisystem, dominerat av Demokratiska partiet och Republikanska partiet. Till den nuvarande senaten är två senatorer (Bernie Sanders och Angus King) valda som oberoende. De ingår dock i demokraternas partigrupp.

LedamotskapRedigera

EdRedigera

Konstitutionen kräver att senatorer avlägger en ed eller ett löfte att stödja konstitutionen.[3] Kongressen har bestämt följande ed för alla federala tjänstepersoner (förutom presidenten), inklusive senatorer:

"Jag, ___ ___, svär högtidligt (eller lovar) att jag kommer att stödja och försvara USA:s konstitution mot alla fiender, utländska och inhemska; att jag kommer att bära sann tro och lojalitet på detsamma; att jag tar denna skyldighet fritt, utan någon mental reservation eller syftet med undanflykt; och att jag kommer väl och troget att utföra arbetsuppgifterna på det ämbete som jag ska komma in på. Så hjälpe mig Gud."
[4]

Lön och förmånerRedigera

Årslönen för varje senator sedan 2009 är 174 000 dollar; presidenten pro tempore och partiledare får 193 400 dollar.[5]

Tillsammans med löner, får senatorer pensions- och hälsofördelar som är identiska med andra federala medarbetare.[6]

Uteslutning och andra disciplinära åtgärderRedigera

Senaten kan utesluta en senator med två tredjedelar av röster. Femton senatorer har blivit uteslutna i senatens historia; William Blount, för förräderi, år 1797 och fjorton senatorer år 1861 och 1862 för att stödja secessionen av delstaterna som bildade Amerikas konfedererade stater. Även om ingen senator har blivit utesluten sedan 1862, har många senatorer valt att avgå när de utsätts för uteslutningsförfaranden. Senaten har också censurerat och fördömt senatorer; censur kräver bara en enkel majoritet och tar inte bort en senator från ämbetet.

Majoritets- och minoritetspartierRedigera

Majoritetspartiet i senaten är det politiska partiet som antingen har en majoritet av platser eller kan bilda en koalition med en majoritet av platser; om två eller flera partier är oavgjorda, avgör vicepresidentens anslutning vilket parti som är majoritetspartiet. Det näst största partiet är känt som minoritetspartiet. Oberoende och medlemmar av tredje partier (så länge de inte stödjer någon av de större partierna) beaktas inte vid bestämningen av vilket som är majoritetspartiet.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Article I, Section 3: "The Senate of the United States shall be composed of two senators from each state, chosen by the legislature thereof, for six years; and each senator shall have one vote."
  2. ^ http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_United_States_of_America#Section_3
  3. ^ America's Founding Documents” (på engelska). National Archives. https://www.archives.gov/founding-docs. Läst 1 juli 2018. 
  4. ^ Oath of Office. United States Senate. Läst 2 juli 2018.
  5. ^ ”U.S. Senate: Senate Salaries since 1789”. www.senate.gov. https://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/senate_salaries.htm. Läst 1 juli 2018. 
  6. ^ How Much Do Members of Congress Really Get Paid?”. ThoughtCo. https://www.thoughtco.com/salaries-and-benefits-of-congress-members-3322282. Läst 1 juli 2018. 

Externa länkarRedigera