Turingestenen

runristning i Södermanland (Turinge 417:1)

Turingestenen, Sö 338, är en runsten som nu är placerad mot en vägg i vapenhuset till Turinge kyrka i Turinge socken.

Turingestenen
Runinskrift (Runsten)
Sö 338, Turinge.JPG
Land Sverige
Landskap Södermanland
Län Stockholms län
Kommun Nykvarns kommun
Socken Turinge socken
Plats Turinge kyrka
Kulturmärkning
Fast fornlämning
 - FMIS beteckn Turinge 417:1
Tillkomsttid 1000-talet
Signum Sö 338
Material Sandsten

StenenRedigera

Stenen är rest till minne efter Torsten, en vikingatida hövding och hans döde broder. Dess ornamentik består av ett välformat rundjur vars hals och svans är låsta i basen med ett iriskt koppel. Ristningen är utförd på den rektangulära runstenens framsida men runor finns även på dess vänstra kortsida. På stenens övre del ovanför den draklika ormens nos är ett kristet kors som vilar ovanpå en kvadrat. Korsarmarna binds samman i dess inre nav med en ring och i korsbilden samtliga yttre hörn är mindre kors påsatta. Av rundjurets utseende kan stenen dateras till 1000-talets andra hälft.

InskriftenRedigera

Nusvenska: "Kettil och Björn de reste sten denna åt Torsten, fader sin, Anund åt broder sin och huskarlar efter (deras) jämlike. Kettilö åt (hus)-bonde sin. Bröderna vore de bästa män i landet och i (krigar)skaran utomlands. (Torsten) höllo sina huskarlar väl. Han föll i strid öster i Gårdarike, (krigar)skarans främste (och av) landmän (den) bäste."

Se ävenRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera