Kvadrat, från latinets quadratum eller quadratus, i den svenska betydelsen, är inom geometrin en beteckning på en fyrhörnig, plan geometrisk figur där alla sidor är lika långa och alla vinklar är räta. Arean av en kvadrat vars sida är a är lika med a2 och dess omkrets är 4a. Klassiskt har en kvadrats area använts för att beskriva ett tal multiplicerat med sig själv, vilket har gett upphov till termen kvadrat inom aritmetik.[1]

Kvadrat
Konstruktion av en kvadrat inskriven i en given cirkel med hjälp av passare och linjal.

En kvadrat är ett specialfall av romb, rektangel, parallellogram, parallelltrapets och trapets. En ekvation som beskriver enhetskvadraten i ett plan med axlarna x och y är:

Kvadraten kan också uttryckas med formeln

det vill säga, en kvadrat med sidlängd 1 kan beskrivas som de punkter där det största av absolutbeloppen av x och y är 1.

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ Kvadrat i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 1 juni 2010.

Externa länkar redigera