Gårdarike, Garðaríki, är en gammal norrön (fornnordisk) benämning på Rus och/eller för trakterna runt Holmgård, motsvarande dagens Novgorod, Ryssland.

Det är inte alltid tydligt vilket område som avses med "Gårdarike". Ibland talas det parallellt om Gårdarike och Rus, till exempel i Torvald vittfarnes saga där alla konunga á Rúzlandi ok í ǫllu Garðaríki nämns, d.v.s. 'alla kungar i Rusrike och i hela Gårdarike'.[1] Där verkar alltså "Rusrike" utgöra en del i den större enheten "Gårdarike".

Adjektivet för någon eller något från Gårdarike var gerzkr ("gärdsk"), ibland sammanblandat med girskr, som betyder grekisk.

HistorikRedigera

vikingatida svenska runstenar förekommer även Garðar (Gårdarna). "Gårdar" var områden med handelsplatser, och kommer från slaviskans grad/gorod. 'stad' (se den engelska artikeln om slaviska bosättningar som innehåller ordledet grad). Ett annat namn för Rus som förekommer i den norröna litteraturen är Svitjod det stora, det vill säga ungefärligen det stora Sveariket.[2]

Sagokungar från GårdarikeRedigera

Nordisk sagalitteratur uppger följande regenter över Gårdarike:

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Sigurgeir Steingrímsson, Ólafur Halldórsson & Peter Foote (utg.) 2003. Þorvalds þáttr víðfǫrla I. I: Biskupa sögur I. Reykjavík: Hið íslenzka fornritafélag. s. 89.
  2. ^ Lars Gahrn (2008). ”"Svitjod det stora" och Skytien - ett exempel på norrön tolkning av latinska områdesnamn”. Scandia. http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/1435/1222.