Trafikdata (ibland benämnt som trafikuppgift) avser information om trafik, t.ex. om vägtrafik, flygtrafik och också om datatrafiken som sker inom datornätverk och telekommunikation.

När trafikdata avser IT- och telekommunikation betecknar begreppet den del av meddelandet som ska särskiljas från meddelandets innehåll, i fallet e-post, meddelandets text. Trafikdata innehåller inget textinnehåll utan endast uppgifter om i) avsändare, ii) mottagare, iii) tidpunkt för kommunikationstransaktion, och iv) medium för kommunikationstransaktionen (till exempel telefon, mail eller betalning).

Call Detail Record (CDR) betecknar metadata, inklusive trafikdata, som avser telefonsamtal. Internet Protocol Detail Record (IPDR) betecknar metadata, inklusive trafikdata, som avser internetanvändning. Trafikdata inom IT- och telekommunikation benämns ibland som metadata.[1][2]

Trafikdata kan användas för trafikanalys och övervakning, dvs. för att kartlägga enskildes kontaktnät, surfvanor eller internettelefonerande,[3] ibland benämnt som sociogram.[4] Eftersom trafikdata ej rör ett meddelandes innehåll erbjuder kryptering inget skydd mot denna typ av kartläggning.

Trafikuppgifter i datalagringsdirektivet redigera

EG:s direktiv (2006/24/EG) om lagring av trafikuppgifter (Datalagringsdirektivet) medför en skyldighet för telefoni- och internetleverantörer att lagra abonnentinformation i minst sex månader, men högst två år. De telefonidata ska sparas, som är nödvändiga för att visa varifrån, när och till vem en person ringer. Även information om vem som skickar SMS till vem och när detta sker lagras. De internetdata som ska sparas är vilken IP-adress varje abonnent haft vid varje given tidpunkt. Tillhandahållare av e-posttjänster skall också lagra uppgifter om bl.a. avsändare och mottagare av ett e-postmeddelande.[5]

Det finns ett förslag om att genomföra Datalagringsdirektivet i svensk rätt.[6] Den svenska regeringen vill bestämma datalagringen till sex månader.[7]

Trafikdata i konventionen om cyberbrott redigera

Trafikdata definieras på följande sätt i artikel 1(d) av konventionen om cyberbrott: "trafikuppgifter: datorbehandlingsbara uppgifter som hänför sig till ett meddelande som förmedlas med hjälp av ett datorsystem, vilka alstrats av ett datorsystem som ingick i kommunikationskedjan och anger meddelandets ursprung, destination, färdväg, tid, datum, storlek, varaktighet eller typ av underliggande tjänst."[8]

Enligt artikel 20 i konventionen har staterna en skyldighet att samla in trafikdata. Enligt artikel 30 har stater en skyldighet att överlämna trafikdata till andra stadgeparter.

Trafikdata i FRA-lagen redigera

 
Beskrivning hur Försvarets Radioanstalt inhämtar och bearbetar kommunikation -- enligt "Stoppa FRA-lagen", ett nätverk av organisationer och privatpersoner som vill avskaffa lagen

I ett reportage den 16 juni 2008 i RapportSVT Rapport avslöjades att Försvarets radioanstalt inhämtar trafikdata och lagrar detta i databasen Titan. Verksamheten beträffande teletrafik hade 2008 pågått i 10–15 år; och beträffande internettrafik i upp till 8 år.[9] Vid tidpunkten för avslöjandet skedde lagringen med gallring efter 18 månader,[10] men detta ska ändras till 12 månader.[11]

I förarbetena till den s.k. FRA-lagen anges det att verksamheten som bedrivs enligt 1 § andra stycket signalspaningslagen "förutsätter inhämtning av metadata (data om data, såsom till exempel kanalnummer och bärfrekvens)", "verksamheten avser normalt inte innehållet i meddelanden" och "kan komma att innefatta inhämtning av information, till exempel om mellan vilka viss kommunikation äger rum, som är känslig ur integritetssynpunkt".[12]

Se även redigera

Referenser redigera

 1. ^ Now We Know What the Battle Was About. Justice Department lawyers defied President Bush over secret surveillance—but not for the reasons you might think. Newsweek 2008-12-13
 2. ^ The Metadata is the Message - Did the NSA's Warrantless Wiretap Program include large-scale domestic surveillance? Matt Blaze 2008-12-27
 3. ^ FRA lagrar svenskars surfvanor SVT Rapport 2008-07-02
 4. ^ FRA-lagen medför massiv kartläggning av oskyldiga DN Debatt
 5. ^ EG:s direktiv (2006/24/EG) om lagring av trafikuppgifter, artikel 5 Arkiverad 14 november 2011 hämtat från the Wayback Machine.. SOU 2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning sidan 88.
 6. ^ Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning Arkiverad 14 november 2011 hämtat från the Wayback Machine. Trafikuppgiftsutredningen SOU 2007:76
 7. ^ Datalagring: Försenat lagförslag kommer i höst Dagens Nyheter 20 augusti 2009
 8. ^ Convention on Cybercrime. Artikel 1(d): "traffic data" means any computer data relating to a communication by means of a computer system, generated by a computer system that formed a part in the chain of communication, indicating the communication’s origin, destination, route, time, date, size, duration, or type of underlying service. Svensk översättning från DS 2005:6 Arkiverad 17 december 2005 hämtat från the Wayback Machine. Brott och brottsutredning i IT-miljö. Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll sidan 389.
 9. ^ Struwe, Filip (17 juni 2008). ”FRA lagrar svenska telesamtal och mejl”. SVT Nyheter. Sveriges Television. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/fra-lagrar-svenska-telesamtal-och-mejl. Läst 5 januari 2017. 
 10. ^ FRA lagrar svenska telesamtal och mejl SVT Rapport 2008-06-16
 11. ^ Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning Prop. 2008/09:201 sidan 27 punkten 14 Arkiverad 11 december 2009 hämtat från the Wayback Machine. Regeringen 2008-06-16
 12. ^ En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet, prop. 2006/07:63 sidan 72 Arkiverad 29 september 2007 hämtat från the Wayback Machine. Regeringen 2007-03-08