Se även Trafikanalys (myndighet).

Trafikanalys (ibland benämnt som Trafikbearbetning eller Metadataanalys) är en metod för att analysera trafikmönster. Sådana mönster kan röra transporter i ett trafiksystem, alltså vanlig biltrafik eller godstransporter.[1]

Beträffande telekommunikation kan trafikanalys beteckna en metod för att inhämta och bearbeta meddelanden i syfte att utvinna information från kommunikationsmönster.[2][3] Den kan genomföras även när meddelanden är krypterade och kryptoanalys är omöjlig. I allmänhet, ju fler meddelanden som observeras, eller inhämtas och lagras, desto mer information kan utvinnas från kommunikationstrafiken. Trafikanalys kan användas i kontraspionage och försvarsunderrättelseverksamhet (en metod inom signalspaning).[4]

Trafikanalys i försvarsunderrättelseverksamhetRedigera

I militära sammanhang är trafikanalys en grundläggande del av signalspaning och kan utgöra en informationskälla om avsikter och agerande hos en fiende.[5] Typiska mönster inkluderar:[6]

 • Ihållande kommunikation - kan avse planering
 • Snabb och kortfattad kommunikation - kan avse förhandlingar
 • Avsaknad av kommunikation - kan indikera avsaknad av aktivitet, eller genomförande av en redan beslutad plan
 • Ihållande kommunikation till enskilda enheter från en central enhet - kan illustrera befälsordningen (chain of command)
 • Vem kommunicerar med vem - kan indikera vilken enhet som utgör befäl i ett givet nätverk. Kan även ange annan information om den personal som är kopplad till enskilda enheter
 • Vem som kommunicerar när - kan indikera vilka enheter som är aktiva i anknytning till vissa händelser, vilket kan avslöja vilken typ av information som vidarebefordras och möjligen något om den personal som är knuten till enheterna
 • Vem som byter från en enhet till en annan enhet, eller från ett medium till ett medium - kan indikera rörelse, oro för upptäckt

Det finns ett nära förhållande mellan trafikanalys och kryptoanalys. Trafikmängder kan ofta avslöja ett objekts betydelse.

ReferenserRedigera

 1. ^ Regeringen bildar ny myndighet för trafikanalys Regeringen
 2. ^ Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt - Proposition 2006/07:46 sidan 29 Arkiverad 26 februari 2014 hämtat från the Wayback Machine. Regeringen
 3. ^ Wilhelm Agrell, Konsten att gissa rätt - Underrättelsevetenskapens grunder, 1998, sid. 97
 4. ^ Active Traffic Analysis Attacks and Countermeasures Arkiverad 13 september 2006 hämtat från the Wayback Machine. Xinwen Fu, Bryan Graham, Riccardo Bettati and Wei Zhao
 5. ^ The Silent War against the Japanese Navy Naval War College Review, Autumn 1995, Vol. XLVIII, No. 4
 6. ^ Wilhelm Agrell, Konsten att gissa rätt - Underrättelsevetenskapens grunder, 1998, sid. 97, 120 och 121

Se ävenRedigera