Call Detail Record (CDR) innehåller information om telefonsamtal, dvs vem som ringer vem och när. Detta benämns även som trafikdata som i sin tur innefattas av det mer omfattande begreppet metadata.

Denna information om telefonsamtal framställs i en datoriserad process hos telefonväxeln där samtalet passerar. CDR är den automatiserade motsvarigheten till de noteringar som en gång manuellt skrevs på papper och tidsbestämdes av växeltelefonister i samband med långväga samtal.

InnehållRedigera

Metadata för ett telefonsamtal innehåller åtminstone följande fält:

 • telefonnumret som anropar (A nummer)
 • telefonnumret som anropas (B nummer)
 • när samtalet påbörjades (datum och tid)
 • hur länge samtalet varade (varaktighet)

Övrig information som inte nödvändigtvis behövs vid fakturering kan inkludera följande:

 • identiteten av telefonväxeln som registrerat samtalet
 • ett ordningsnummer i registret
 • ytterligare uppgifter om B nummer som används för att styra eller avgiftsbelägga samtalet
 • samtalsresultat (huruvida det besvarades, var upptaget etc)
 • kabeln genom vilken samtalet anlände till telefonväxeln
 • kabeln genom vilken samtalet lämnade telefonväxeln
 • eventuella fel i förbindelsen
 • eventuella tjänster som använts i samband med samtalet, till exempel samtal väntar och vidarekoppling
 • kostnad för samtalet

Se ävenRedigera