Tjänstemannaskydd innebär att den som hotar eller misshandlar vissa yrkesutövare i Sverige i deras tjänst, eller som hämnd för handling i tjänsten, gör sig skyldig till hot mot tjänsteman eller våld mot tjänsteman.

Några yrken som åtnjuter tjänstemannaskydd är poliser, tulltjänstemän, skyddsvakter, ordningsvakter, väktare, taxichaufförer, trafiktjänstemän (exempelvis lokförare, tågvärdar, biljettkontrollanter och busschaufförer) och socialarbetare.[1]

Se ävenRedigera

NoterRedigera

  1. ^ NJA 2001 s. 859

I det lagstadgade (BrB) begreppet tjänsteman avses yrkesgrupper som enligt praxis anses utföra myndighetsutövning samt anställda som i sitt yrke utför myndighetsutövning. Uppenbara sådana tjänstemän är statligt/kommunalt anställda som fattar/utför myndighetsbeslut; tex domare, åklagare, polis, kronofogde, byråchefer/anställda etc. Dessutom omfattas tex anställd med befogenhet att ge sådana anvisningar, såsom sjuksköterska, passkontrollant, kriminalvårdare samt tjänstemän med stöd i verksamhetsregler eller sådana angivna arbetsuppgifter; tex skorstensfejare, tågvakter, ordningsvakter med förordnande etc.