Tjänstemannaskydd innebär att den som hotar eller misshandlar vissa yrkesutövare i Sverige i deras tjänst, eller som hämnd för handling i tjänsten, gör sig skyldig till våld eller hot mot tjänsteman.

Några yrken som åtnjuter tjänstemannaskydd i sin myndighetsutövning är poliser, tulltjänstemän, skyddsvakter och ordningsvakter. Tjänstemän inom sjukvård, socialtjänst räddningstjänst samt lärare har i egenskap av att utöva samhällsnyttig verksamhet samma skydd som myndighetsutövare.[1] Vissa befattningshavare har också motsvarande skydd genom särskilda bestämmelser exempelvis väktare,[2] viss utländsk polis-[3] eller tullpersonal,[4] taxichaufförer, trafiktjänstemän (lokförare, tågvärdar, biljettkontrollanter och busschaufförer m.f.) samt luftfartsskyddspersonal.[5]

Se även redigera

Noter redigera

I det lagstadgade (BrB) begreppet tjänsteman avses yrkesgrupper som enligt praxis anses utföra myndighetsutövning samt anställda som i sitt yrke utför myndighetsutövning. Uppenbara sådana tjänstemän är statligt/kommunalt anställda som fattar/utför myndighetsbeslut; till exempel domare, åklagare, polis, kronofogde, byråchefer/anställda och så vidare. Dessutom omfattas till exempel anställd med befogenhet att ge sådana anvisningar, såsom sjuksköterska, passkontrollant, kriminalvårdare samt tjänstemän med stöd i verksamhetsregler eller sådana angivna arbetsuppgifter, till exempel skorstensfejare, tågvakter, ordningsvakter med förordnande.