Luftfartsskydd (eng. air security eller airport security) är de regler inom Bestämmelser för Civil Luftfart, BCL, och motsvarande verksamhet som syftar till att förhindra kriminella och olagliga handlingar mot det civila flyget.

De regler som finns inom området luftfartsskydd styrs av både internationella förordningar och nationella tilläggsbestämmelser. Samtliga styrande förordningar och bestämmelser är införda i det svenska regelverket Nationellt Säkerhetsprogram (NASP) som innehåller en informationsdel samt Bestämmelser för Civil Luftfart – Luftfartsskydd (BCL-SEC). Transportstyrelsen är den myndighet som regeringen har utsett som ansvarig för detta regelverk.

De verksamheter som berörs av bestämmelserna är: flygplatser, svenska flygföretag, utländska flygföretag, flygtrafiktjänst, speditörer, fraktterminaler, postföretag, cateringföretag, städföretag samt utbildningsorganisationer som utbildar säkerhetspersonal.

I Sverige är i princip alla trafikflygplatser Skyddsobjekt, detta medför stora rättigheter att skydda flygplatsen och kontrollera vilka som ska ombord eller av från flygplan. Skyddsvakt och Säkerhetskontrollant är två yrkesgrupper som arbetar för detta. Polisen är "yttersta handen" i skyddet då de oftast finns på plats i Sveriges största internationella flygplatser. Det kan då handla om analysering av misstänkt bomb, objekt ibland efter bedömning av skyddsvakt.