Theodosius I

romersk kejsare 379—395
Theodosius I
Riket under Theodosius tid.

Theodosius I, även känd som Theodosius den store, född 346 i Spanien, död 17 januari 395 i Milano, var en romersk general som valdes till romersk kejsare och regerade från 379 till sin död. Theodosius var den siste kejsaren som regerade över hela det Romerska riket.

Han är även känd för att ha förföljt hedendomen, avskaffat religionsfriheten och gjort kristendomen till officiell statsreligion i hela riket. Han sammankallade 381 det Första konciliet i Konstantinopel. Han anses också ha givit tillstånd till den kristne ärkebiskopen i Alexandria, Theofilos att förstöra Serapeion-templet i Alexandria år 389. År 391 lät Theodosius släcka den eviga elden i Vestatemplet och förbjöd vestalerna att fortsätta sin verksamhet. Han förbjöd också de olympiska spelen 393 med förevändningen att det var en hednisk festival.

BiografiRedigera

Efter att kejsar Valens stupat i strid mot goterna vid Adrianopel år 378 utnämnde kejsar Gratianus Theodosius I till medkejsare år 379 över imperiets östra del med särskilt ansvar för att reda upp situationen med goterna. Han hejdade goternas anfall, tillät en del av dem att bosätta sig inom rikets gränser och bragte lugn och ordning i förhållandena. Han kom till en överenskommelse med goterna som fick bosätta sig i Bosnien samtidigt som de försvarade de romerska gränserna där.

Sedan fältherren Magnus Maximus gjort uppror mot Gratianus, som blev mördad 383, och fördrivit Valentinianus II måste Theodosius till en början erkänna Maximus som kejsare i Västerlandet. Maximus besegrades dock av Theodosius som återinsatte Valentinianus. Denne avled i Gallien under oklara omständigheter 392 och Theodosius fick då åter ingripa. Efter ett häftigt, men snart avslutat krig 394, blev Theodosius härskare över hela Romerska riket, som nu för sista gången var samlat under en kejsare. Theodosius förordnade att riket efter hans död skulle delas mellan hans två söner, Arcadius den östliga delen och Honorius den västliga.

KällorRedigera

Företrädare:
Gratianus och Valens
Romersk kejsare
379395
med Gratianus
Efterträdare:
Västrom: Honorius
Östrom: Arcadius