Serapeion (grekiska, alt latin: Serapium eller Akropolis), var ett tempel i den västra stadsdelen Rhakotis i gamla Alexandria i Egypten.

Templet var ett av flera tempel helgade åt den egyptiske guden Serapis. I templet fanns en del av biblioteket i Alexandria och var oskadat då Julius Caesar intog Alexandria och bibliotekets samlingar i Museion i östra staden förstördes år 48-47 f.Kr. Senare skänkte Marcus Antonius till sin hustru Kleopatra VII volymerna från det av romarna erövrade biblioteket i Pergamon (den tidens näst största bibliotek, även det mycket innehållsrikt) och dessa förvarades i Serapeion.

Flera historiker anser att Serapeion-templet förstördes 389 på initiativ av den kristne ärkebiskopen i Alexandria, Theofilos som utverkat tillstånd av kejsar Theodosius den store under förföljelserna mot hedningarna.

Det fanns ett annat berömt Serapis-tempel i Memfis.