Tetrafluoreten (förkortat TFE) eller tetrafluoretylen (C2F4) är råmaterialet vid framställning av polytetrafluoreten (känd som teflon eller Gore-Tex). Ämnet är instabilt och sönderfaller lätt till kol och koltetrafluorid. I kontakt med luft kan det bilda explosiva peroxider.

Tetrafluoreten
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namnTetrafluoreten
Övriga namnEtylentetrafluorid, TFE
Kemisk formelC2F4
Molmassa100,015 g/mol
UtseendeFärglös gas
CAS-nummer116-14-3
SMILESFC(F)=C(F)F
Egenskaper
Densitet4,51 × 10-3 g/cm³
Löslighet (vatten)0,179 g/l
Smältpunkt-142,5 °C
Kokpunkt-75,6 °C
Faror
Huvudfara
Mycket brandfarlig Mycket brandfarlig
NFPA 704

NFPA 704.svg

4
2
3
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

FramställningRedigera

TFE framställs genom att låta kloroform (CHCl3) reagera med vätefluorid (HF).

 

AnvändningRedigera

Tetrafluoreten används för att producera teflon. TFE polymeriseras under tryck med järn som katalysator.

Se ävenRedigera