Paleolitikum är den första delen av stenåldern. I Sverige finns lämningar från det sista skedet av paleolitikum (senpaleolitikum) bevarade. Paleolitikum betyder äldre stenålder.

Sveriges förhistoria

Därefter börjar:
Sveriges historia

Huvudartikel: Paleolitikum

IstidRedigera

 
Baltiska issjön för ungefär 10 500 år sedan.

Under historiens förlopp har Skandinavien flera gånger varit täckt av inlandsis. Den senaste istiden kallas Weichsel och började för 110 000 år sedan och slutade för 10 000 år sedan. Bara västra Jylland och ögruppen Lofoten i norra Norge var isfria. Isens tillväxt, tyngd och avsmältning har format landet.

Moderna människor bebodde sannolikt inte Skandinavien innan istiden, då istiden startade samtidigt med människans utvandring från Afrika.[1] Inga spår finns kvar från tiden före den senaste istiden. Klipphällar har slipats runda och släta när den framväxande isen har schaktat grus framför sig. Landet var nedpressat under isens tyngd och reser sig fortfarande långsamt. Landhöjningen är störst i norr och långsammare i söder. När isen började dra sig undan fick de första människorna möjlighet att ta det nya landet i anspråk.

De första människornaRedigera

 
Pilspets från Ahrensburgkulturen.

I takt med att det kilometertjocka istäcket smälte undan flyttade folk in från de områden i söder som blev isfria före Sverige. De tidigaste spår vi idag känner till är 12 000–13 000 år gamla. Endast ett fåtal spår från senpaleolitikum finns i Sverige och då uteslutande ifrån Skåne. Det rör sig om enstaka fynd av senpaleolitiska jaktstationer i utkanten av en värld som i takt med isavsmältningen höll på att försvinna.

Senpaleolitiska kulturgrupperRedigera

Det finns tre senpaleolitiska kulturgrupper som påträffats i Sverige:

Av dessa kulturgrupper dominerar Brommekulturen medan den delvis samtida Federmesserkulturen ännu saknas i Sverige[2].

Flora och faunaRedigera

Denna tidiga period karaktäriseras av stora klimatsvängningar, men under den äldsta tiden har troligen en arktisk tundravegetation funnits här, vilken sedan förändrats i takt med temperaturväxlingarna.

Under den senglaciala tiden försvinner många av de för paleolitikum karakteristiska djuren som exempelvis ullhårig noshörning, mammut och jättehjort men de har trots detta funnits i Sverige under en kortare tid. Dessa djurarter var grunden för den paleolitiska ekonomin och deras försvinnade lägger grunden för det förändrade levnadssätt som den efterföljande perioden mesolitikum representerar. Andra djur som funnits sedan äldsta tid i Sverige är ren, varg och snöhare.[3]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Ut ur Afrika-hypotesen
  2. ^ Andersson & Knarrström 1999 sid. 7f
  3. ^ Andersson & Knarrström 1999 sid. 15f

LitteraturRedigera

  • Andersson, M. & Knarrström, B. 1999. Senpaleolitikum i Skåne. Arkeologiska undersökningar Skrifter no 26. Riksantikvarieämbetet UV Syd. Lund.
Företrädare:
Istiden
Sveriges förhistoria
13 000–10 000 f.Kr.
Efterträdare:
Mesolitikum (Yngre jägarstenåldern)