Sverige under romersk järnålder

Huvudartikel: Romersk järnålder

Sveriges förhistoria

Därefter börjar:
Sveriges historia

Romersk bronsstatyett (av Venus Genetrix-typ) funnen på Öland

Det Romerska rikets expansion och germanstammarnas spridning gjorde att kontakterna dem emellan ökade väsentligt de närmaste århundradena efter Kristus. Bland annat sände romarna expeditioner till norr, och i sin 98 e.Kr. skrivna Germania omtalar Tacitus för första gången i bevarad skrift svearnas, egentligen svionernas, stam. Tacitus berättar vidare om svearnas skepp, och att allmogen inte hade rätt att bära vapen i fredstid.[1]

Flera viktiga kulturelement kom till det dåvarande Sverige under denna tid, till exempel bättre redskap för bland annat jordbruk, och inte minst den äldre 24-typiga runraden, vilken med stor trolighet utvecklades ur alfabetena i det östra medelhavsområdet. Många av de äldsta runinskrifterna har hittats i Skandinavien, bland annat världens äldsta futharkKylverstenen från Gotland.

FotnoterRedigera

Företrädare:
Förromerska järnåldern
Sveriges förhistoria
Kr.f.–375 e.Kr.
Efterträdare:
Folkvandringstiden