Sverige under romersk järnålder

Huvudartikel: Romersk järnålder

Sveriges förhistoria

Därefter börjar:
Sveriges historia

Romersk bronsstatyett funnen på Öland

Det Romerska rikets expansion och germanstammarnas spridning gjorde att kontakterna dem emellan ökade väsentligt de närmaste århundradena efter Kristus. Bland annat sände romarna expeditioner till norr, och i sin 98 e.Kr. skrivna Germania omtalar Tacitus för första gången i bevarad skrift svearnas, egentligen svionernas, stam. Tacitus berättar vidare om svearnas skepp, och att allmogen inte hade rätt att bära vapen i fredstid.[1]

Flera viktiga kulturelement kom till det dåvarande Sverige under denna tid, till exempel bättre redskap för bland annat jordbruk, och inte minst den äldre 24-typiga runraden, vilken med stor trolighet utvecklades ur alfabetena i det östra medelhavsområdet. Många av de äldsta runinskrifterna har hittats i Skandinavien, bland annat världens äldsta futharkKylverstenen från Gotland.

FotnoterRedigera

  1. ^ Tacitus (översättare Per Persson) (3 juni 1929). ”kapitel 44, 45”. Germania. http://cornelius.tacitus.nu/rom/germania/44.htm. 
Företrädare:
Förromerska järnåldern
Sveriges förhistoria
Kr.f.–375 e.Kr.
Efterträdare:
Folkvandringstiden