Brommekulturen, 120009000 f.Kr., var en renjägarkultur i nuvarande Danmark. Sveriges äldsta kända permanenta invånare tillskrivs brommekulturen. En bosättning i Segebro i närheten av Malmö och vid Schleswig i Nordtyskland har bestämts till 13 000 år gammal (radiokolmetoden). Djurlivet i områdena består nu också av älg, järv, vildhäst och bäver. Kulturhistoriskt är den knuten till hamburgkulturen.

Paleolitikum

Kronologi

Stenteknologi
En pilspets av Brommetyp.

På de fynd som gjorts från Brommekulturen har man utfört pollenanalyser. Resultatet visade att man kunde datera dem till den så kallade Allerödtiden, det vill säga 97009000 f.Kr. Möjligen fortsätter kulturgruppen sin existens in i yngre Dryastiden.

Brommekulturen bildar en egen kulturgrupp som urskiljer sig helt från den äldre Hamburgkulturen och den yngre Ahrensburgkulturen.

I Brommekulturens redskapformer återfinns bland annat flintredskap framställda av avlånga avslag och spån.

Man kan spåra tre redskapsformer inom Brommekulturen a) stiklar, b) skrapor och c) tångespetsar.

A: Av stiklar förekommer det både kant- och mittstiklar.

B: Skraporna är antingen gjorda av långa spån – så kallade spånskrapor – eller korta tillverkade av oregelmässiga avslag. Samtliga skrapor har en regelmässig, utbuktad egg.

C: Tångespetsarna är tillverkade av spetsiga spån. Storleken kan variera allt från små till grova spetsar.

Förutom dessa huvudverktyg har man också funnit enkla borrar.

En strängare köldperiod pressade människorna söderut igen, och Sverige blev ånyo en öde plats, tills ahrensburgkulturen dyker upp.

Brommekulturen har sitt namn efter byn Bromme på sydvästra Själland, strax norr om Sorø, där Erik Westerby 1944 efter systematiska rekognoseringar påträffade en stenåldersboplats, som 1945–1946 utgrävdes av danska Nationalmuseet. Den ansågs då tillhöra den numera avförda Lyngbykulturen.[1]

KällorRedigera