Federmesserkulturen

stenålderskultur i norra Europa

Federmesserkulturen, 12000-11400 f.Kr., en stenålderskultur i norra Europa. Kulturhistoriskt härstammar den helt eller delvis från hamburgkulturen, och är släkt med brommekulturen. Namnet, som betyder pennkniv, kommer från pilspetarnas former. Då datering med C14-metoden är tämligen inexakt, finns viss osäkerhet vad gäller kulturell tillhörighet för en del lokaler. Frågan är om så väl Hamburg- som Federmesserkulturen använde pil och båge samt kastarm, eller om de var specialiserade.

Paleolitikum

Kronologi

Stenteknologi
En pilspets av Federmessertyp

Ett fynd från Federmesserkulturen gjordes 2001 i form av ett urgröpt renben, som troligen används som kastarm (kasthjälpmedel så att projektilen får större hastighet).