Öppna huvudmenyn

Svenska typografförbundet var Sveriges första fackförbund, bildat 1886.

Svenska typografförbundet
Historia
Grundat1886
Upplöst1973
HuvudorganisationLandsorganisationen, LO. Anslutet 1920.
Övrigt
Förbundstidning Svensk typograftidning. Stockholm: Svenska typografförbundet. 1888-1959. Libris 3178601  Grafisk revy: bokbinderi, typografi, emballage. Stockholm: Svenska bokbindareförbundet. 1960-1972. Libris 3413097 

Innehåll

HistoriaRedigera

Förbundet växte fram ur Sveriges första fackförening, Stockholms typografiska förening som bildades redan 1846.

 • 1883 samlades det första svenska typografmötet. Det fanns då 1247 sättare och 573 sättarlärlingar i landet.
 • 1886 samlades det andra typografmötet och då beslöt man att bilda Svenska typografförbundet
 • 1887 startade det nya förbundet sin verksamhet med Sven Linge som ordförande.
 • 1909 deltar typograferna i storstrejken.
 • 1919 startades en egen strejk föranledd ett femårsavtal med villkor som urholkats av dyrtiden.
 • 1923 hade förbundet 6744 medlemmar. [1]
 • 1925 bildades en förhandlingsorganisation kallad Grafiska industrikartellen tillsammans med Svenska bokbindareförbundet och Svenska litografförbundet.
 • 1960 upphörde Svenska typograftidningen, som startats redan 1888, och istället startade Grafisk revy som utgavs tillsammans med Svenska bokbindareförbundet.
 • 1973 bildades Grafiska Fackförbundet Mediafacket genom att förbundet slogs samman med Svenska litografförbundet och Svenska bokbindareförbundet.

Inbjudningskort till Typografiska föreningens bildande den 22 maj 1846Redigera

De Hrr Boktryckeri-Faktorer och Konstförvandter, som tecknat sig för bildandet af ett Typographiskt Sällskap, behagade sammanträda Söndagen den 24 Maj, kl. Fem (5) eft , uti huset N:o 2, hörnet af Köpmans- och Skärgårdsgatorne, ingången från Skärgårdsgatan, 1 tr. upp för att inhemta innehållet, såväl af Förslaget till Sällskapets Stadgar, som Skriften till Boktryckeri-Societeten, angående det blifvande bibliotheket; välja Styrelse, samt få underrättelse då de månadtliga afgifterne (från April till Oktober) skola inbetalas. Stockholm den 22 Maj 1846.

C. F. Lindahl. H. W. Lindström
J. O. G. Bonnivier J. P. Thorssell. [2]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Nordin, Rune (1981). Den fackliga arbetarrörelsen. 1, Uppkomst och utveckling (1. uppl.). Stockholm: Prisma i samarbete med Landsorganisationen i Sverige. Libris 256335. ISBN 91-518-1470-6 (inb.) 
 2. ^ Nerman, Ture (1938). Svensk arbetarrörelse under hundra år. Stockholm: Tiden. sid. 18. Libris 8198555 

Tryckta källorRedigera

 • Welander Lars-Olof, red (1999). Enskilda byråns handböcker. Fackliga organisationer - LO. Skrifter utgivna av Riksarkivet, 1402-4705 ; 10. Stockholm: Riksarkivet. Libris 2625630. ISBN 91-88366-43-X 

Vidare läsningRedigera

 • Björklund, Bertil (1965). Svenska typografförbundet: studier rörande Sveriges äldsta fackförbund. Stockholm: Tiden (distr.). Libris 12054815 
 • Branting, Hjalmar (1929). Tal och skrifter. 10, Stridskamrater och vänner. Stockholm: Tiden. sid. 258-262. Libris 7684  - Nekrolog över Sven Linge.
 • Danielson, Allan (1973). Inbördes hjälp för trygghet. Typografernas sjukhjälpsverksamhet 1890-1971. En minnesskrift om ett fackförbunds sjuk- och begravningsverksamhet. Oskarshamn. Libris 750655 . Boken illustrerad av konstnären Torsten Billman med åtta linoleumsnitt.
 • Ekdahl, Lars (1994). Två traditioner eller en inom svensk fackföreningsrörelse?. Reprint - Institutet för arbetslivsforskning, 1400-2027 ; 12. Stockholm: Institutet för arbetslivsforskning. Libris 1963054 
 • Wessel, Nils (1916-1917). Svenska typografernas historia: minnesskrift utg. med anledning av Svenska typografförbundets 30-årsjubileum. Stockholm. Libris 860608 
 • Wessel, Nils (1937). Svenska typografförbundet 1887-1936: ett svenskt fackförbunds historia. Stockholm. Libris 918609