Öppna huvudmenyn

Svenska bokbindareförbundet var ett fackförbund, bildat 1893, som organiserade anställda i bokbinderier, kartong-, kuvert- och wellpappförtetag. Det uppgick 1973 i Grafiska fackförbundet.

Svenska bokbindareförbundet
Historia
Grundat1893
Upplöst1973
HuvudorganisationLandsorganisationen, LO. Anslutning 1900.
Övrigt
Förbundstidning Bokbinderi-arbetaren: organ för Svenska bokbindareförbundet. Stockholm: Svenska bokbindareförbundet. 1898-1959. Libris 743683  Grafisk revy: bokbinderi, typografi, emballage. Stockholm: Svenska bokbindareförbundet. 1960-1972. Libris 3413097 

Innehåll

HistoriaRedigera

 • 1872 bildades Stockholms bokbinderiarbetareförening och snart tillkom flera fackföreningar runt om i landet.
 • 1893 kallade Stockholmsföreningen kallade till en konferens där fem föreningar bildade Bokbindareförbundet. Förste ordförande blev Wilhelm Reslow.
 • 1899 gav en strejk i Stockholm manliga 23 kr i veckan och kvinnliga 13 kronor. Flera strejker följde i början av seklet och en 19 veckors lockout år 1908.
 • 1909 deltog förbundets 3400 medlemmar i storstrejken
 • 1925 bildades en förhandlingsorganisation kallad Grafiska industrikartellen tillsammans med Svenska typografförbundet och Svenska litografförbundet.
 • 1960 upphörde Bokbinderi-Arbetaren, som startats redan 1898, och istället utgavs Grafisk revy tillsammans med Svenska typografförbundet.
 • 1972 hölls den sista självständiga kongressen.
 • 1973 bildades Grafiska fackförbundet genom att förbundet slogs samman med Svenska litografförbundet och Svenska typografförbundet.

ReferenserRedigera

Tryckta källorRedigera

 • Welander Lars-Olof, red (1999). Enskilda byråns handböcker. Fackliga organisationer - LO. Skrifter utgivna av Riksarkivet, 1402-4705 ; 10. Stockholm: Riksarkivet. Libris 2625630. ISBN 91-88366-43-X 
 • Nygren Hans, red (1973). Steg för steg, 1945-1973: en krönika i text och bild om den svenska fackföreningsrörelsens utveckling under efterkrigstiden. Stockholm: Prisma i samarbete med Landsorganisationen i Sverige. Libris 7406349. ISBN 91-518-0705-X 

Vidare läsningRedigera

 • Nerman, Ture (1943). Svenska bokbindareförbundet 1893-1943: historik. Stockholm. Libris 8207120 
 • Weidenhayn, Albin (1918). Svenska bokbindareförbundet under 25 år: minnesskrift på förbundsstyrelsens uppdrag. Stockholm: Förb. Libris 1291458 
 • Westerberg, Henning (1968). Svenska bokbindareförbundet 1944-1968: historik. Stockholm: förb. Libris 8212435