En typograf är en äldre yrkesbeteckning på tryckare och sättare som arbetar i ett sätteri eller på ett bok- eller tidningstryckeri.[1] Svenska Typografförbundet bildades 1886 och var Sveriges första fackförbund i modern mening.[2] I och med digitaliseringen av trycktekniken försvann yrkesgruppen successivt från och med 1970-talet. En person med i viss mån liknande arbetsuppgifter kallas idag formgivare, art director eller grafiker.[1]

Typografer på Svenska Dagbladets sätteri 1904

Referenser redigera

Se även redigera