Öppna huvudmenyn

Sven & Erik Nordström var ett svenskt orgelbyggeri under 1800-talet.

Sven NordströmRedigera

Sven Nordström, född 4 februari 1801 på trumslagarbostället Kransås i Bälaryds socken, död 16 februari 1887 i Eksjö.

Sedermera flyttade familjen till Nordsjö 16 km väster om Aneby. Redan som 15-åring tog han värvning vid Jönköpings regemente, där han i rullorna står upptagen som fältmusikant. Han avancerade snabbt till sergeant och blev så småningom rustmästare. År 1831 gifte han sig med Helena Lidén, född den 19 augusti 1810 i Flisby socken. Paret bosatte sig på Elmeshult i Norra Solberga. De hade två fosterdöttrar, Anna Lotta Isaksdotter, född 1828 i Flisby och Katarina Sofia Löwstrand, född 1844 i Hult.

I början av 1830-talet drabbades Sven av en ”svår bröstsjukdom” och måste därför lämna sin tjänst vid regementet. Hans stora orgelintresse drev honom - trots sjukdomen - ut på lärovandring. Väl återkommen till Elmeshult byggde han ett mindre orgelverk, vilket 1834 såldes till Frimurarlogen i Jönköping, sedan det av sakkunskapen befunnits vara av ganska god beskaffenhet. Dock vet man inte så mycket om hur Sven Nordström förvärvade sin yrkesskicklighet. Bland annat har han efterlämnat en stor ”arbetsbok” innehållande konstruktioner av mensurer, m.m., vilket visar att han tillämpade fackmässiga metoder i orgelbyggeriet. Hans instrument utmärker sig för ett utomordentligt högklassigt hantverk och stor klangskönhet. Han byggde sina orglar efter klassiska förebilder, både när det gäller mensurer och dispositioner.

Den 14 mars 1854 flyttade familjen till Åkersberg i Flisby. Nordström hade fått i uppdrag att bygga såväl orgel som andra viktiga delar av inredningen i Flisby kyrka. Orgeln fick 19 stämmor fördelade på två manualer och bihangspedal.

Erik NordströmRedigera

Erik Nordström, född 28 september 1818 i Nordsjö, Bälaryds socken, död 26 januari 1907 i Eksjö.

Erik Nordström blev sannolikt elev till sin 17 år äldre bror Sven Nordström. Han var broderns medhjälpare på 1850-talet. Antagligen på grund av Sven Nordströms vacklande hälsa verkar brodern Erik omkring 1860 ha inriktat sig på att överta ledningen för verksamheten. Nu märktes även en viss modernisering i orglarnas tekniska utförande, säkerligen inspirerad av de nya strömningar från kontinenten som kommit till Sverige av Per Larsson Åkerman i Stockholm. Hans orgelverk har en god teknisk kvalité men orgelns klang kan inte jämföras med hans brors orglar.

OrglarRedigera

Orglar tillverkade av Erik Nordström.

EksjöRedigera

Den 4 november 1879 överflyttades verksamheten till Nygatan i Eksjö. Den nordströmska gården finns fortfarande kvar med åtminstone exteriören välbevarad. Trots sin, som vi kan ana, tidvis vacklande hälsa, stod den då 81-årige Sven Nordström som huvudansvarig för den berömda orgeln i Kuddby kyrka 1882, liksom för så många tidigare. Verket blev emellertid hans sista och sannolikt hade intonationen utförts av Erik.

Efter Sven Nordströms död fortsatte brodern verksamheten några år på egen hand, mest i form av reparationsarbeten. Hans arbeten utmärker sig för ett tekniskt gott utförande, men kan klangligt inte jämföras med broderns orglar.

OrglarRedigera

 
Sankt Laurentii kyrka
 
Sjögestads kyrka

De båda framstående orgelbyggarbröderna fick först långt efter sin död det erkännande i vida kretsar, som de förtjänar. Av mer än 50 instrument har omkring hälften bevarats i tjänst till våra dagar, de flesta i nästan ursprungligt skick. Detta är unikt för svenska orgelbyggare.

År Ursprunglig kyrka Stift Manualer Pedal Stämmor Bevarad orgel/fasad Övrigt
1834 Jönköpings frimurarloge Växjö stift Ja/Ja
1835 Skede kyrka Växjö stift Nej/Ja
1838 Ökna kyrka Växjö stift Nej/Nej
1838 Ingatorps kyrka Linköpings stift Nej/Nej
1839 Bälaryds kyrka Linköpings stift Ja/Ja
1840 Rumskulla kyrka Linköpings stift Nej/Ja
1841 Hults kyrka Linköpings stift Ja/Ja
1843 Edshults kyrka Linköpings stift Ja/Ja
1844 Mellby kyrka, Småland Linköpings stift Nej/Ja
1845 Sankt Laurentii kyrka, Söderköping Linköpings stift Ja/Ja
1846 Å kyrka Linköpings stift Ja/Ja
1847 Tåby kyrka Linköpings stift Ja/Ja
1848 Björkö kyrka, Småland Växjö stift Nej/Ja
1849 Linköpings högre allmänna läroverk Linköpings stift Nej/Ja -
1850 Eksjö läroverk Linköpings stift Nej/Ja Flyttades senare till Värna kyrka.
1850/1 oktober 1848 Målilla kyrka Linköpings stift Ja/Ja
1851 Västra Eneby kyrka Linköpings stift Ja/Ja
1852 Skönberga kyrka Linköpings stift Ja/Ja
1852 Ledbergs kyrka Linköpings stift Ja/Ja
1854 Normlösa kyrka Linköpings stift Ja/Ja
1855 Liareds kyrka Skara stift Nej/Ja
1856 Flisby kyrka Linköpings stift Ja/Ja
1856 Forserums kyrka Växjö stift Ja/Ja
1856 Nässja kyrka Linköpings stift Ja/Ja Tillsammans med Erik Nordström.
1857 Bankekinds kyrka Linköpings stift Nej/Ja
1858 Marbäcks kyrka, Småland Linköpings stift Nej/Ja
1858 Frinnaryds kyrka Linköpings stift Nej/Ja
1859 Mjölby kyrka Linköpings stift Nej/Ja (E.N.)
1859 Östra Stenby kyrka Linköpings stift Nej/Ja
1860 Kaga kyrka Linköpings stift Nej/Nej
1861 Gränna kyrka Växjö stift Nej/Nej
1862 Tingstads kyrka Linköpings stift Ja/Ja
1863 Nykils kyrka Linköpings stift Ja/Ja Tillsammans med Erik Nordström.
1864 Linderås kyrka Linköpings stift Ja/Ja
1864 Järstorps kyrka Växjö stift Nej/Ja (E.N.)
1865 Östra Ny kyrka Linköpings stift Ja/Ja
1866/1886 Hägerstads kyrka Linköpings stift Ja/Ja Tillsammans med Erik Nordström.
1866 Bredestads kyrka Linköpings stift Nej/Ja (E.N.) Fasad 1750.
1867 Eksjö kyrka Linköpings stift Nej/Ja Tillsammans med Erik Nordström. Fasad 1759.
1870 Sjögestads kyrka Linköpings stift Ja/Ja Tillsammans med Erik Nordström.
1871 Sankt Olai kyrka Linköpings stift Nej/Nej Tillsammans med Erik Nordström.
1873 Barkeryds kyrka Växjö stift Ja/Ja (E.N.)
1873/1857 Norrköpings fängelsekyrka Linköpings stift Ja/Ja
1874 Lönneberga kyrka Linköpings stift Nej/Ja (E.N.)
1875 Torpa kyrka, Östergötland Linköpings stift Nej/Ja (E.N.) Fasad 1725
1876 Karlstorps kyrka Växjö stift Ja/Ja Tillsammans med Erik Nordström.
1878 Hässleby kyrka Linköpings stift Nej/Ja Tillsammans med Erik Nordström.
1879 Bankeryds kyrka Växjö stift Ja/Ja (E.N.)
1880-talet Eksjö metodistkyrka, 1880-talet Linköpings stift Ja/Ja
1882 Kuddby kyrka Linköpings stift Ja/Ja Tillsammans med Erik Nordström.
1887 Asby kyrka Linköpings stift Nej/Ja (E.N.)
1888 Lekeryds kyrka Växjö stift Ja/Ja (E.N.)
1893 Näsby kyrka, Småland Växjö stift Ja/Ja (E.N.)
? Nordströmska släkten ? Ja/Ja I Nordströmska släktens ägo. Hemorgel.
Anm. (E.N.) = Erik Nordströms produktion
Hos orglar med endast bevarad fasad finns oftast pipmaterial bevarat.

MedarbetareRedigera

Litteratur och källorRedigera

 • Erici, Einar (1965). Inventarium över bevarade äldre kyrkorglar i Sverige: tillkomna före mitten av 1800-talet några ock mellan åren 1850 och 1865 och ett par ännu senare, men dock stilistiskt sammanhörande med de äldre. Stockholm: Kyrkomusikernas riksförbund. Libris 305331 
 • Åstrand Hans, red (1975-1979). Sohlmans musiklexikon. (2., revid. och utvidgade uppl. /[huvudred.: Hans Åstrand]). Stockholm: Sohlman. Libris 8372037. ISBN 91-7198-020-2 (inb.) 
 • Dag Edholm (1985). Orgelbyggare i Sverige 1600–1900 och deras verk. Stockholm: Proprius förlag. ISBN 91-7118-499-6 
 • Einar Erici & R. Axel Unnerbäck (1988). Orgelinventarium. Stockholm: Proprius förlag. ISBN 91-7118-557-7 
 • Ehrensvärd, Ulla (1989). Målilla-Gårdveda kyrka. Linköpings stifts kyrkor, 99-0468418-9 (3., omarb. uppl. /[smärre tillägg av Nils Bergström]). Linköping: Linköpings stifts kyrkobeskrivningskomm. Libris 7677088. ISBN 91-7962-027-2 
 • Carl-Gustaf Lewenhaupt: Orgelbyggarna Sven & Erik Nordström, Eksjöbygdens orgelgrupp (1993)
 • Frisk Anna, Jullander Sverker, McCrea Andrew, red (2003) (på mul). The Nordic-Baltic organ book: history and culture. GOArt publications, 1404-8825 ; 11. Göteborg: Göteborg Organ Art Center, Univ. Libris 9152932. ISBN 91-973916-9-7 (inb.) 
 • Bälaryd Al:1 (sida 129)
 • Bälaryd Al:2 (sida 73)
 • Bälaryd Al:3 (sida 91)
 • Bälaryd Al:4 (sida 43)
 • Bälaryd Al:5 (sida 43)
 • Bälaryd Al:6 (sida 94)
 • Bälaryd Al:7 (sida 94)
 • Bälaryd Al:8 (sida 94)
 • Norra Solberga Al:5 (sida 18)
 • Norra Solberga Al:6 (sida 32)
 • Norra Solberga Al:7 (sida 27)
 • Flisby Al:8 (sida 75, 116)
 • Flisby Al:9 (sida 62, 92)
 • Flisby Al:10 (sida 30)
 • Flisby Al:11 (sida 109)
 • Eksjö Al:32 (sida 26)
 • Eksjö Al:35 (sida 31)
 • Eksjö Al:38 (sida 44)
 • Eksjö Alla:1 (sida 44)