Orgeldisposition

uppställning som visar hur en orgels register är fördelade

Orgeldisposition, vanligen kallad disposition då ingen förväxlingsrisk föreligger, är en uppställning som visar hur en orgels register (eller stämmor) fördelar sig. Den visar registrens namn och tonläge, samt vilka verk dessa hör till. Också spelhjälpmedel anges, till exempel koppel och tremulanter. Vilken orgelbyggare som byggt orgeln, och när, kan också framgå.

Termen disposition används också på samma sätt om andra instrument med flera register (uppsättningar av tonkällor eller tilläggsanordningar till tonkällor), till exempel cembalodisposition.

Litteratur och källor redigera

  • Jan Håkan Åberg: En liten orgelbok, sid. 52ff, Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, Stockholm (1958)
  • Sohlmans musiklexikon, del 4, sid 843f (orgel → disposition), Sohlmans förlag (1977), ISBN 91-7198-024-5
  • Hans Hellsten: Instrumentens drottning, sid. 10, 12 & 204, Natur & kultur, Stockholm (2002), ISBN 91-27-09354-9

Se även redigera