• DOR: SCB:s register över dödsorsaker 1950-1968.
 • UTD: SCB:s register över uppdateringar 1961-1967.
 • RTB: SCB:s register över totalbefolkningen 1968-1999.
 • UTDd elr RTBd: SCB:s utdrag över avlidna 1969-1977.
 • MTL 71: RSV:s mantalslängd 1971.
 • man91: RSV:s mantalslängd 1991.
 • SPAR: SPAR-registret 1980-1997.
 • RFV:
  • RFV:s register över pensionsutbetalningar 1964-1970.
  • RFV:s register över folkbokföring 2000-2006.
 • FK: FK:s register över folkbokföring 2007-2009.