Subkritisk kanalströmning eller strömmande eller långsamflytande förhållanden kallas det normala strömningsförhållandet som oftast råder i de flesta kanaler, öppna diken, åar och floder.

Definition

redigera

Subkritisk strömning definieras av att Froudes tal understiger 1. Då är våghastigheten större än vattnets medelhastighet, vilket innebär att eventuella strömningsstörningar fortplantar sig uppströms. Det verkliga vattendjupet i en given längdsektion av vattendraget avgörs då av strömningsförhållandena nerströms denna längdsektion. Då är också bottenlutningen svag i vattendraget.

Se även

redigera