Gradbeteckning för Fleet Admiral i Royal Navy.

Fleet Admiral eller Admiral of the Fleet är en femstjärnig grad i den engelskspråkiga världen, såsom den brittiska och amerikanska flottan.

Den brittiska graden brukade ges till marinchefen vid hans avsked och fungera som tjänstegrad för försvarsstabschefen om han tillhörde flottan. Vidare gavs den till amiraler som med heder fört befäl i krig. Graden Admiral of the Fleet och dess motsvarigheter i armen (Field Marshal) och flygvapnet (Marshal of the Royal Air Force) används för närvarande inte.

I USA instiftades graden som Admiral of the Fleet under andra världskriget 1944. Den begränsades till att kunna innehas av fyra personer. Presidentens stabschef Leahy, chefen för marinstaben King och Stillahavsflottans chef Nimitz var självskrivna. Frågan, som väckte en del kontroverser, var vilken av de bägge främsta sjögående amiralerna, Halsey eller Spruance, som skulle bli den fjärde. Delvis tack vare politiskt stöd i kongressen befordrades Halsey i december 1945.